Nyheter

Bilder från Golfveckan på NSGK

Vilket otroligt lyckad vecka! 845 anmälningar är rekord för Golfveckan – och vi ser redan fram mot nästa år! Ett stort tack till alla sponsorer, deltagare, banpersonal och restaurangen på Klinga för deras fina jobb. Vi ses nästa år igen!

 

Leaderboard Östgöta Junior Open

Följ spelet i vår stora juniortävling på Klingabanan. 72 spelare från hela Sverige spelar om finalplatser i Junior Masters Invitational. Tävlingen pågår under tisdag och onsdag, med en cut efter två varv där de 35 bästa pojkarna får spela finalvarvet (alla flickor spelar finalvarvet).

Här är en länk till leaderboarden.

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Norrköping Söderköping Golfklubb.
Onsdag 4 juli kl. 18:00 på Salong Ramunder, Söderköping (Ringvägen 45A)

Välkomna!

Föredragningslista:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.   Fastställande av föredragningslista.
4.   Val av mötesordförande.
5.   Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
6.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret avseende såväl klubb som
driftaktiebolag.
8.   Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret för
såväl klubb som driftaktiebolag.
9.   Revisionsberättelse för det senaste verksamhets- / räkenskapsåret.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i
enlighet med balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Beslut om eventuellt arvode för styrelsen.
13. Val av
a. vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år;
b. övriga ledamöter för en tid av ett eller två år
c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning       för en tid av ett år
d. revisor (alt. revisionsbyrå) jämte suppleant för en tid av ett år.
(i detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
e. val av föreningens representant vid aktiebolagets årsstämma för en tid av ett år
(OBS! ej styrelseledamot eller suppleant i klubbens styrelse)
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

Övriga handlingar inför årsmötet såsom verksamhets- och förvaltningsberättelser samt bokslut för 2017 finns tillgängliga på kansliet och på hemsidan från den 27 juni

Däckcenters peg-tävling på Klingabanan

Den 1 juni drog Däckcenters peg-tävling igång på Norrköping Söderköping Golfklubb, missa inte chansen att vinna två nya däck från #Goodyear. Tävlingen pågår till Däckcenter Cup den 23/9 då vinnaren utses!

Hur går det till?
Det gäller att vara först ut varje dag att parkera på vår P-ruta gå upp till receptionen och få din Däckcenter-peg, om du dessutom tar en fin bild på din parkering och taggar Däckcenter i Norrköping på Instagram eller Facebook får du en extrapeg. Om du någon dag inte lyckas vara först till parkering behöver du inte misströsta gå in och följ Däckcenter på Facebook och Instagram och visa receptionen så får du två bonuspeggar (Gäller endast en gång).

Lycka till önskar Däckcenter och svinga lugnt!

NSGK har startat en Handi-golf sektion

Sen någon dryg månad tillbaka har vi på NSGK en Handi-golf sektion.

”Vi vill öka tillgängligheten på Norrköping Söderköping GK och vara en golfklubb öppen för alla, med fokus på idrott. Vi ser det som självklart att ha en Handi-golf sektion som ska arbeta tillsammans mot våra gemensamma mål – långsiktigt och kortsiktigt.

Som en första aktivitet för Handi-golf sektionen vill vi bjuda in alla särskolor och redan aktiva handi-golfare till Norrköping Söderköping GK den 19 augusti för en prova på-dag. Vi tränar och äter gemensam lunch innan vi spelar en 9-håls tävling öppen för alla. Vi spelar på vår 9-håls bana och prova-på-dagen är förstås gratis.

Långsiktigt vill vi vara ett självklart val för Handi-golfare i regionen och arbeta aktivt för att göra det enkelt och tillgängligt att spela golf hos oss på Norrköping Söderköping GK som funktionshindrad. Vi vill ha en träningsgrupp och arrangera en tävling varje år för de som spelar handi-golf idag.

Informationskväll för alla nya medlemmar 5 juni 17:30

Norrköping Söderköping GK är glada för att just du har valt att bli medlem hos oss. Vi vet att det är många av er som aldrig tidigare har spelat golf och som inte vet hur allt fungerar på en golfklubb ännu. Vi bjuder därför in till en informationsträff  för alla som är nya medlemmar där vi berättar lite kort om klubbens historia, våra olika banor, vilka möjligheter det finns att träna och vidareutveckla sig hos oss, vilka tävlingar man kan ställa upp i och självklart ska vi försöka svarar på alla era frågor.

Vi bjuder på fika och håller på i ungefär en timme. Anmäl er med ett namn och Golf-id till filip@nsgk.se senast 1/6.

Se inbjudan på den här länken