Nyheter

Information med anledning av Coronpandemin

Klubbledningen (Styrelse och Klubbchef/VD) kommer att ta beslut om vår verksamhet utifrån de riktlinjer som kommer från SGF och Folkhälsomyndigheten, det är viktigt att vi alla hjälps åt och förhåller oss till detta. Dessa riktlinjer uppdateras ständigt och det som beslutas idag kan ändras imorgon.

Tillfälliga ordningsföreskrifter i samband med COVID-19 (PDF)

Idrott och träning – Krisinformation.se (PDF)

 

Datum: 2020-06-03

I enlighet med FHM:s riktlinjer för tävlingsidrott från 29 maj ger SGF grönt ljus för lokala och regionala golftävlingar på klubb- och distriktsnivå från och med 1 juli. Fram till dess gäller de tidigare riktlinjerna.

Golfklubben har därmed möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet och företagsgolf men behöver se över genomförandet så att de följer tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat, råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten samt övriga rekommendationer.

Tävlingskommittén på NSGK har möte nästa vecka och vi är givetvis glada över att kunna spela tävlingsgolf från och med 1 juli.

Länk till information om tävlingar på NSGK

Länk till information om tävlingsverksamhet från SGF

 

Datum: 2020-05-29

Fredagen den 29 maj gav Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer och riktlinjer för idrottsutövande i Sverige.

SGF kommer att se över de nya rekommendationerna och komma med nya riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige under vecka 23. När det är klart kommer vi på NSGK följa de rekommendationer som kommer från SGF men helt klart utifrån FHM är att vi kommer att kunna genomföra en anpassad tävlingsverksamhet från den 14 juni vilket givetvis är kul.

De nya riktlinjerna från FHM hittar ni här.

 

Datum: 2020-05-19

Inga nya rekommendationer för tävlingsverksamhet har kommit. Däremot öppnar vi upp möjligheten att administrera träningsspel via GIT-tävling för våra kommittéer.

Utgångpunkten för all vår verksamhet är att följa de rekommendationer vi får av myndigheter och SGF för att minska smittspridningen i samhället.

Det innebär att:

 • Varje aktivitet ska riskbedömas och anpassas
 • Ingen samling innan eller efter spel för att undvika folksamlingar
 • Vi uppmanar varandra att hålla avstånd och följa rekommendationer som finns anslagna på klubben och hemsidan
 • Är du sjuk eller har symptom ska du inte delta i några aktiviteter

Anmälan tre dagar innan på vardagar och fem dagar innan på helger
Vi har ett högt tryck på våra banor vilket givetvis är kul, men det innebär också att vi behöver vara effektiva i nyttjandet av tillgängliga starttider. Senast tre dagar innan spel på vardag och senast 5 dagar innan spel på helger stänger anmälan för aktiviteter som har förbokade starttider och vi anpassar därefter antalet tider som behövs. Detta gäller alla våra aktiviteter där starttider bokas upp i förväg.GIT Tävling

 • Information ska skrivas i GIT-Tävling om vad som gäller för aktiviteten när det gäller anpassning till Coronapandemin.
 • Anmälan via Min Golf senast tre dagar innan spel
 • Möjliga önskemål vid anmälan:
  • Tidig eller sen start
  • Spelpartner
  • Val av tee
 • Lottning sker manuellt i GIT-tävling
 • Golfbilar bokas av spelarna själva via receptionen
 • Spel i fyrbollar för seniorträning, damträning och Klubb 18. Klubb 36 har möjlighet att spela i 3 bollar.

 

Datum: 2020-04-28

Tävlingskommitéen har idag haft möte. Vi fortsätter att följa riktlinjer och rekommendationer från SGF när det gäller tävlingsverksamheten. Den förändring som skett sedan den 3 april är att lokala juniortävlingar tillåts efter att riskbedömning genomförts. I övrigt är all tävlingsverksamhet inställd tills vidare och tills ett nytt beslut tas. För att öppna upp möjligheten att boka tider för sällskapsspel kommer alla tävlingar till och med den 31 maj att strykas.

Från den 29 april kommer vi att lägga ut bunkerkrattor på banan. Rekommendationen är att använda handske vid krattning av bunkern.

Datum: 2020-04-23

Med anledning av Coronapandemin finns möjlighet att spela två-bollar på våra banor.

Hylinge 9 hålsbanan: Alla dagar och alla tider.
Hylinge 18 hålsbanan: Vardagar mellan kl 06:00-09:00 och kl. 11:00-14:00. Helger 05:00-07:30 samt från kl 16:00.
Klinga 18 hålsbanan: Vardagar mellan kl 06:00-09:00 och kl. 11:00-14:00. Helger 05:00-07:30 samt från kl 16:00.

För att boka två-boll måste bokning ske via receptionen info@nsgk.se eller telefon 011-15 82 40.

Detta gäller tills ett nytt beslut tas av klubbledningen.

 

Datum: 2020-04-03

Stopp för all tävlingsverksamhet!

SGF har idag, 3 april, beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020
Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

NSGK kommer att följa dessa rekommendationer vilket innebär att all vår tävlingsverksamhet tills vidare ställs in. Dessa tider öppnas istället upp för sällskapsspel och vi hoppas att ni kommer ut och njuter av den friska luften på banan. När läget förändras kommer vi att återuppta tävlingsverksamheten igen och till en början tar vi bort alla tävlingar fram till den 17 maj.

Förbundets tävlingar ställs in fram till den 30 juni då dessa tävlingar innebär mer resande och kräver längre tid att planera och förbereda.

 

Datum: 2020-04-01

Nya rekommendationer för idrotten onsdag 1 april

Riksidrottsförbundet (RF) har kommit med nya rekommendationer till idrottsrörelsen. Detta påverkar golfen som en av 72 medlemmar.

Nya beslut som påverkar möjligheterna för tävlingsverksamhet tas dagligen. Svenska Golfförbundet står i nära kontakt med berörda myndigheter samt RF och arbetar nu med hur de nya rekommendationerna påverkar golfen. Information om detta kommer att publiceras här på fredag den 3 april kl. 14.00.

NSGK kommer följa de rekomendationer som kommer från SGF och Folkhälsomyndigheten, vilket förändras dagligen. Vår tävlingsverksamhet kommer att påverkas och det är i skrivande stund några veckor kvar tills den första tävlingen ska spelas. Morgondagens information från SGF kommer förhoppningsvis vara tydlig så att vi får en samstämmighet bland golfklubbar i landet.

Datum: 2020-03-30

Med anledning av förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare behöver vi anpassa vår verksamhet ytterligare. Klubbtävlingar som är öppna för andra än egna medlemmar begränsas till max 50 deltagare med anledning av att inte uppmuntra till resande. Tävlingar/Arrangemang med fler deltagare begränsas till våra medlemmar i klubben och varje aktivitet ska riskbedömas och anpassas.

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
• Var noga med din hygien och tvätta händerna ofta.

 

Datum: 2020-03-20

Med anledning av coronaviruset får vi på NSGK frågor kring vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, UD och WHO:s rekommendationer och uppmanar alla att följa dessa källor.

Coronaviruset påverkar oss alla mer eller mindre just nu. Vi strävar efter att medlemmar och personal ska känna sig trygga i vår verksamhet. Därför vill vi informera er om att vi kontinuerligt följer och uppdaterar oss kring ovanstående myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Vi förhåller oss också till Riksidrottsförbundet (RF). RF har haft möten med alla specialidrottsförbund för att skapa samsyn inom idrotten hur vi ska förhålla oss till coronaviruset. Varje idrottsförbund ser över sina rekommendationer till föreningarna och Ni kan ta del av SGF:S rekommendationer härlänk till annan webbplats.

Vi fortsätter med våra aktiviteter i vanlig ordning, tills dess att nya riskbedömningar görs. Våra träningsgrupper är dessutom ofta relativt små men vi måste ta hänsyn till målgruppen och göra riskbedömningar för varje enskild aktivitet. Risken finns dock att klubben utifrån nya direktiv eller sjukdom kan behöva ställa in träningar, aktiviteter och möten med kort varsel. Självklart har vi som förening full förståelse för om enskild medlem väljer att avstå från träning den närmaste perioden.

I dessa tider bär vi alla ett extra ansvar för vår egen hälsa men också för våra medmänniskors hälsa. NSGK ber all personal och medlemmar respektera följande:

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.

• Var noga med din hygien och tvätta händerna ofta.

Källa: krisinformation.se
Där du finner fler råd om förebyggande åtgärder.

Vår golfsäsong börjar snart och förberedelserna för banans öppnande pågår för fullt. I vår planering ingår också hur vi ska hantera virusets framfart på vår klubb, både nu och framledes.

Träningsverksamheten fortsätter tillsvidare som planerat men vi  undviker att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från SGF. En riskbedömning görs för varje enskild aktivitet och vi påminner återigen av vikten av att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Vi förbereder att öppna våra anläggningar som planerat, där vädret styr när det kan ske. 9-hålsslingan samt våra ranger är öppna som tidigare.

Restaurangen på Klinga är öppen för lunch och Bistron på Hylinge planerar att öppna den 6 april. Nu om någonsin är det viktigt att stötta våra krögare!

Håll dig fortsatt uppdaterad
I dessa tider vet vi att kommunikationsflödet kan vara påfrestande och svårmanövrerat. Riktlinjer och rekomendationerna kan ändras från dag till dag och vi har därför valt att se till att försöka ha uppdaterad information på vår egen hemsida: nsgk.se

Har ni frågor, kontakta kansliet på 011-15 82 40 eller info@nsgk.se

Vi hoppas att du känner dig trygg hos oss på NSGK i och med denna information och att du känner att vi värnar om våra medlemmar, personal, partners och entreprenörer.

Med vänliga hälsningar
Personal & Styrelse i NSGK

Bolagstämma genomförd i NSGK Drift AB

Den 22 juni genomfördes Bolagsstämma för NSGK Drift AB som ägs till 100% av Norrköping Söderköping GK.

I NSGK Drift AB ligger den största ekonomin som driften av våra banor, fastigheter, Golfstorebutiker, Klinga Golfrestaurang, mm. Revisorer och medlemsrepresentanter godkände årsredovisningen utan anmärkningar.

Ni hittar protokoll och handlingar från detta genom att logga in på medlemssidorna.

När det gäller årsmöte för Norrköping Söderköping GK har vi valt att avvakta nya rekommendationer gällande folksamlingar, det för att alla som vill ska ha möjlighet att delta.

Ny medlemsundersökning!

Den 24 juni sänds det första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st ut till klubbens medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 360 svenska golfklubbar deltar.
Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Första undersökningen skickas ut den 24 juni och den 26 augusti skickas den andra ut. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

Ditt svar är viktigt
Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Då undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mejl den 24 juni, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars kommer du med i den senare undersökningen den 26 augusti.

 

Laga slagmärken på Klinga

Tisdag 23/6 så kommer en seniorgrupp att hjälpa till att laga slagmärken på Klingabanan.

Alla som vill hjälpa till är välkomna till Klinga med samling på parkeringen kl. 08:00.

Nyhetsbrev Juni!

Efter en hektisk vår har det plötsligt övergått till sommar och jag ser fram mot varma sommarkvällar, tidiga morgonronder och roliga aktiviteter på klubben. Nedan hittar ni ett nyhetsbrev med information om lite allt möjligt som är bra att veta som medlem i NSGK.

Nyhetsbrev 5 juni 2020 (PDF)

/Fredrik Lager, Klubbchef

Nyhetsbrev April

En flygande start på säsongen 2020 med fina förhållanden för golfspel. Det har varit mycket spel på våra banor och en tidig säsongsstart bidrar till ett ökat intresse för golf. En positiv tillströmning av nya golfare, nya medlemmar och spelare som vill träna golf på NSGK.

Den rådande situationen med Cornapandemin i fokus påverkar oss givetvis men vi är glada över att golfspel kan bedrivas med vissa anpassningar. Vi uppmanar er att följa de riktlinjer som vi får av myndigheter så att vi även framöver kan fortsätta spela golf.

Läs hela nyhetsbrevet här…