Nyheter

Information med anledning av Coronpandemin

Klubbledningen (Styrelse och Klubbchef/VD) kommer att ta beslut om vår verksamhet utifrån de riktlinjer som kommer från SGF och Folkhälsomyndigheten, det är viktigt att vi alla hjälps åt och förhåller oss till detta. Dessa riktlinjer uppdateras ständigt och det som beslutas idag kan ändras imorgon.

Tillfälliga lokala ordningsforeskrifter (PDF)

Idrott och träning – Krisinformation.se (PDF)

Datum: 2020-05-19

Inga nya rekommendationer för tävlingsverksamhet har kommit. Däremot öppnar vi upp möjligheten att administrera träningsspel via GIT-tävling för våra kommittéer.

Utgångpunkten för all vår verksamhet är att följa de rekommendationer vi får av myndigheter och SGF för att minska smittspridningen i samhället.

Det innebär att:

 • Varje aktivitet ska riskbedömas och anpassas
 • Ingen samling innan eller efter spel för att undvika folksamlingar
 • Vi uppmanar varandra att hålla avstånd och följa rekommendationer som finns anslagna på klubben och hemsidan
 • Är du sjuk eller har symptom ska du inte delta i några aktiviteter

Anmälan tre dagar innan på vardagar och fem dagar innan på helger
Vi har ett högt tryck på våra banor vilket givetvis är kul, men det innebär också att vi behöver vara effektiva i nyttjandet av tillgängliga starttider. Senast tre dagar innan spel på vardag och senast 5 dagar innan spel på helger stänger anmälan för aktiviteter som har förbokade starttider och vi anpassar därefter antalet tider som behövs. Detta gäller alla våra aktiviteter där starttider bokas upp i förväg.GIT Tävling

 • Information ska skrivas i GIT-Tävling om vad som gäller för aktiviteten när det gäller anpassning till Coronapandemin.
 • Anmälan via Min Golf senast tre dagar innan spel
 • Möjliga önskemål vid anmälan:
  • Tidig eller sen start
  • Spelpartner
  • Val av tee
 • Lottning sker manuellt i GIT-tävling
 • Golfbilar bokas av spelarna själva via receptionen
 • Spel i fyrbollar för seniorträning, damträning och Klubb 18. Klubb 36 har möjlighet att spela i 3 bollar.

 

Datum: 2020-04-28

Tävlingskommitéen har idag haft möte. Vi fortsätter att följa riktlinjer och rekommendationer från SGF när det gäller tävlingsverksamheten. Den förändring som skett sedan den 3 april är att lokala juniortävlingar tillåts efter att riskbedömning genomförts. I övrigt är all tävlingsverksamhet inställd tills vidare och tills ett nytt beslut tas. För att öppna upp möjligheten att boka tider för sällskapsspel kommer alla tävlingar till och med den 31 maj att strykas.

Från den 29 april kommer vi att lägga ut bunkerkrattor på banan. Rekommendationen är att använda handske vid krattning av bunkern.

Datum: 2020-04-23

Med anledning av Coronapandemin finns möjlighet att spela två-bollar på våra banor.

Hylinge 9 hålsbanan: Alla dagar och alla tider.
Hylinge 18 hålsbanan: Vardagar mellan kl 06:00-09:00 och kl. 11:00-14:00. Helger 05:00-07:30 samt från kl 16:00.
Klinga 18 hålsbanan: Vardagar mellan kl 06:00-09:00 och kl. 11:00-14:00. Helger 05:00-07:30 samt från kl 16:00.

För att boka två-boll måste bokning ske via receptionen info@nsgk.se eller telefon 011-15 82 40.

Detta gäller tills ett nytt beslut tas av klubbledningen.

 

Datum: 2020-04-03

Stopp för all tävlingsverksamhet!

SGF har idag, 3 april, beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020
Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

NSGK kommer att följa dessa rekommendationer vilket innebär att all vår tävlingsverksamhet tills vidare ställs in. Dessa tider öppnas istället upp för sällskapsspel och vi hoppas att ni kommer ut och njuter av den friska luften på banan. När läget förändras kommer vi att återuppta tävlingsverksamheten igen och till en början tar vi bort alla tävlingar fram till den 17 maj.

Förbundets tävlingar ställs in fram till den 30 juni då dessa tävlingar innebär mer resande och kräver längre tid att planera och förbereda.

 

Datum: 2020-04-01

Nya rekommendationer för idrotten onsdag 1 april

Riksidrottsförbundet (RF) har kommit med nya rekommendationer till idrottsrörelsen. Detta påverkar golfen som en av 72 medlemmar.

Nya beslut som påverkar möjligheterna för tävlingsverksamhet tas dagligen. Svenska Golfförbundet står i nära kontakt med berörda myndigheter samt RF och arbetar nu med hur de nya rekommendationerna påverkar golfen. Information om detta kommer att publiceras här på fredag den 3 april kl. 14.00.

NSGK kommer följa de rekomendationer som kommer från SGF och Folkhälsomyndigheten, vilket förändras dagligen. Vår tävlingsverksamhet kommer att påverkas och det är i skrivande stund några veckor kvar tills den första tävlingen ska spelas. Morgondagens information från SGF kommer förhoppningsvis vara tydlig så att vi får en samstämmighet bland golfklubbar i landet.

Datum: 2020-03-30

Med anledning av förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare behöver vi anpassa vår verksamhet ytterligare. Klubbtävlingar som är öppna för andra än egna medlemmar begränsas till max 50 deltagare med anledning av att inte uppmuntra till resande. Tävlingar/Arrangemang med fler deltagare begränsas till våra medlemmar i klubben och varje aktivitet ska riskbedömas och anpassas.

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
• Var noga med din hygien och tvätta händerna ofta.

 

Datum: 2020-03-20

Med anledning av coronaviruset får vi på NSGK frågor kring vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, UD och WHO:s rekommendationer och uppmanar alla att följa dessa källor.

Coronaviruset påverkar oss alla mer eller mindre just nu. Vi strävar efter att medlemmar och personal ska känna sig trygga i vår verksamhet. Därför vill vi informera er om att vi kontinuerligt följer och uppdaterar oss kring ovanstående myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Vi förhåller oss också till Riksidrottsförbundet (RF). RF har haft möten med alla specialidrottsförbund för att skapa samsyn inom idrotten hur vi ska förhålla oss till coronaviruset. Varje idrottsförbund ser över sina rekommendationer till föreningarna och Ni kan ta del av SGF:S rekommendationer härlänk till annan webbplats.

Vi fortsätter med våra aktiviteter i vanlig ordning, tills dess att nya riskbedömningar görs. Våra träningsgrupper är dessutom ofta relativt små men vi måste ta hänsyn till målgruppen och göra riskbedömningar för varje enskild aktivitet. Risken finns dock att klubben utifrån nya direktiv eller sjukdom kan behöva ställa in träningar, aktiviteter och möten med kort varsel. Självklart har vi som förening full förståelse för om enskild medlem väljer att avstå från träning den närmaste perioden.

I dessa tider bär vi alla ett extra ansvar för vår egen hälsa men också för våra medmänniskors hälsa. NSGK ber all personal och medlemmar respektera följande:

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.

• Var noga med din hygien och tvätta händerna ofta.

Källa: krisinformation.se
Där du finner fler råd om förebyggande åtgärder.

Vår golfsäsong börjar snart och förberedelserna för banans öppnande pågår för fullt. I vår planering ingår också hur vi ska hantera virusets framfart på vår klubb, både nu och framledes.

Träningsverksamheten fortsätter tillsvidare som planerat men vi  undviker att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från SGF. En riskbedömning görs för varje enskild aktivitet och vi påminner återigen av vikten av att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Vi förbereder att öppna våra anläggningar som planerat, där vädret styr när det kan ske. 9-hålsslingan samt våra ranger är öppna som tidigare.

Restaurangen på Klinga är öppen för lunch och Bistron på Hylinge planerar att öppna den 6 april. Nu om någonsin är det viktigt att stötta våra krögare!

Håll dig fortsatt uppdaterad
I dessa tider vet vi att kommunikationsflödet kan vara påfrestande och svårmanövrerat. Riktlinjer och rekomendationerna kan ändras från dag till dag och vi har därför valt att se till att försöka ha uppdaterad information på vår egen hemsida: nsgk.se

Har ni frågor, kontakta kansliet på 011-15 82 40 eller info@nsgk.se

Vi hoppas att du känner dig trygg hos oss på NSGK i och med denna information och att du känner att vi värnar om våra medlemmar, personal, partners och entreprenörer.

Med vänliga hälsningar
Personal & Styrelse i NSGK

Nyhetsbrev April

En flygande start på säsongen 2020 med fina förhållanden för golfspel. Det har varit mycket spel på våra banor och en tidig säsongsstart bidrar till ett ökat intresse för golf. En positiv tillströmning av nya golfare, nya medlemmar och spelare som vill träna golf på NSGK.

Den rådande situationen med Cornapandemin i fokus påverkar oss givetvis men vi är glada över att golfspel kan bedrivas med vissa anpassningar. Vi uppmanar er att följa de riktlinjer som vi får av myndigheter så att vi även framöver kan fortsätta spela golf.

Läs hela nyhetsbrevet här…

Nya HCP-systemet

Vi får många mejl och samtal om att det nya HCP-systemet krånglar. Vi har varit i kontakt med Svenska Golfförbundet och de är väl medvetna om problemen och jobbar febrilt med att åtgärda dem. Vi ber er att ha lite tålamod om era HCP-registreringar krånglar, det bör vara löst inom några dagar.

Köp jord hos oss!

Vi välkomna våren vilket innebär att det är dags att fixa i trädgården och på NSGK kan du enkelt köpa planteringsjord, naturgödsel, täckbark och gräsmattedress.

I samarbete med Closebuy finns nu obemannade butiker på våra parkeringar där ni själva köper det som ni behöver.

Ta svängen förbi klubben helt enkelt!

Årsmötet senareläggs!

Styrelsen har beslutat att årsmötet en 30 mars senareläggs med hänsyn till utvecklingen vad gäller coronaviruset.

Vi kommer att kalla till nytt årsmöte senare och utgår från de riktlinjer vi får från myndigheter och Svenska Golfförbundet. Handlingar till mötet finns tillgängliga på medlemssidorna under nästa vecka och en ny kallelse skickas när nytt datum bestäms.

Vänliga Hälsningar
Styrelsen i NSGK

 

Du har fått en ny handicap!

Den 1 mars 2020 infördes det nya världshandicapsystemet i Sverige och du har fått en ny exakt handicap. Den kan vara samma, högre eller lägre än din tidigare handicap. Du ser den när du loggar in i Min Golf.

I dokumentet nedan kan du se en sammanställning över de vanligaste frågorna och för dig som vill veta mer finns även en kostnadsfri onlineutbildning.

Nytt Världshandicap (PDF)

 

Nytt för i år – Klubb 18

Hej!

Nu händer det roliga och utvecklande aktiviteter i vår klubb, igen!

Klubb 18

Vi kommer under våren 2020 att starta klubb 18. En klubb för dig som är medlem i NSGK och som såklart tycker om att spela golf OCH har en ambition att komma ner i handikapp.

Klubb 18 vänder sig till dig som har kommit ner till 36 och strävar efter att komma ner lite mer, kanske till och med till hcp 18. Klubben är också en fortsättning och komplement till den redan etablerade och uppskattade klubb 36.

Då klubb 18 är i en nystartsfas kommer vi genomföra planerade aktiviteter samtidigt som vi utvecklar verksamheten. Det är därför viktigt för oss att du som deltagare framför dina synpunkter, tankar och önskemål. Detta för att möta dig i din ambition som golfspelare.

25 april – Uppstart av klubb 18  

Vi kommer starta upp klubb 18 med en träff på Klinga den 25 april, kl. 10-13. Det blir stationssträning med Johan Moberg samt information kring klubb 18. Vi bjuder också på lite lunchgrill och ett tillfälle att ställa frågor samt komma med synpunkter och önskemål kring vår nystartade verksamhet.

Aktiviteter

I vår plan för klubb 18 ligger att genomföra flera träningstillfällen med Johan Moberg och Filip Eriksson.  Under säsongen kommer vi också genomföra tävlingar inom klubb 18 på båda våra banor samt andra trevligheter. Information om datum och innehåll samt anmälan till dessa aktiviteter sker vid uppstartsträffen den 25 april.

Information och kommunikation

Det kommer finnas en Facebooksida där du som klubb 18-medlem kommer att få information om allt det vi planerar och genomför.

Deltagaranmälan till klubb 18

Deltagaranmälan till klubb 18 kan du göra på två sätt;

Du kommer till Klinga den 25 april, kl. 13-16

Du kan också i förväg skicka din intresseanmälan till:  Th.k.larsen@gmail.com, uppge namn, telefonnummer och e-postadress.

Varmt välkommen till klubb 18, där vi tillsammans utövar denna fantastiska sport under devisen: Golf, glädje och gemenskap!

 

Therese Larsen                                                                                                E-post: Th.k.larsen@gmail.com

Samordnare/Kontaktperson                                                                     Tfn: 076 – 0266865