Nyheter

Kallelse Höstmöte

Välkommen på Höstmöte för Norrköping Söderköping Golfklubb

Tid & Plats:
Torsdag 28 november kl 18:00 i restaurangen på Hylinge

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av mötesordförande.

5. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.

8. Val av valberedning för en tid av ett år, varav en person är sammankallande.

9. Val av ombud till GDF-möte.

10. Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Övriga frågor (information och diskussion).

 

Följ World Hickory Open!

Tisdag den 22 oktober startar World Hickory Open (VM) som spelas på flera banor i Skottland. Regerande mästaren Johan Moberg är på plats för att försvara sin titel från 2018. Tillammans har han också med sig ytterligare 5 spelare från NSGKs Hickorysektion som spelar tävlingen vilket är riktigt kul.

Lycka till alla Hickorygolfare!

Ni följer tävlingen via länken nedan:

https://www.worldhickoryopen.com

 

Golf In Masters – puttningstävling

Lördag 2 november börjar 31:a säsongen av Golf In Masters.

Varje lördag fram till en final i början av april tävlar vi i puttning på Racketstadion med start från 09:00, anmälan senast 09:30.

Stefan Åkerwall
Torsten Johansson

 

Golfbilsförbud

From tisdag 15 oktober har vi golfbilsförbud på samtliga våra banor tillsvidare pga senaste veckans nederbörd.

Vi stänger reception och shop

From måndag 14 oktober stänger vi våra shoppar och receptioner. Vi hänvisar till ankomstregistrering via appen MGBokning eller i terminalen i klubbhuset. Greenfee går bra att betala via Swish 123 191 7368.

Tappra Barn golfen på Hylingebanan imorgon kl 10:00

Imorgon arrangerar vi Tappra Barn golfen på Hylingebanan! Tappra Barn är en stiftelse och välgörenhetsorganisation som kör fyra välgörenhetsgolfer under året, där vi på NSGK fått äran att arrangera den sista tävlingen för året. Så imorgon kommer det vara många kända profiler (musiker, idrottare, företagare, tv-profiler) på vår bana i Söderköping, kom gärna ut och titta på golfen och upplev en av Sveriges häftigaste välgörenhetsgolfer på plats. Kanonstart klockan 10:00!

Medlemsundersökning pågår – ditt svar är viktigt!

Den 28 augusti gick utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st  ut till klubbens medlemmar. Vi skulle uppskatta om du som fått enkäten nu kan ta dig tid att svara på undersökningen, då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill med klubben, anläggningen och verksamheten. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag.

I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, ledning, träning och restaurang. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Undersökningen kan, då det skickas direkt från Players 1st, fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mejl, titta i din ”skräppost” och se om mejlet fastnat.

Medlemsundersökningen är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid.

Så för bästa beslutsunderlag är styrelse och ledning tacksamma om du kan svara. Sista svarsdag är 11 september.

Tack på förhand!

Vår klubbchef informerar 26 aug

Medlemsundersökning på gång!

Den 28 augusti går årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till samtliga medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar.

Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid. Ju fler svar, desto bättre underlag för rätt beslut.

I undersökningen, som går ut via mejl, ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, ledning, träning och restaurang.

Ditt svar är viktigt
Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Då undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mejl den 28 augusti, titta i din ”skräppost” och se om mejlet fastnat.