SPELA

SPELA

BOKA GOLFTID

SWEETSPOT

PÅ NSGK BOKAR DU STARTTID VIA SWEETSPOT

Från och med säsongen 2022 bokas starttider och golfbilar på NSGK via appen Sweetspot eller via vår hemsida.

Vinsten för dig som medlem är att vi på ett bättre sätt kan förbättra tillgängligheten till speltider på våra banor genom mer flexibla bokningsregler och få bättre kontroll på hur våra banor nyttjas.

Med Sweetspot får vi också bättre beslutsunderlag för framtida förbättringar exempelvis på hur vi kan skapa rättvisare årsavgifter.

HUR FUNGERAR DET PRAKTISKT NÄR DU SKA BOKA?

Bokning av starttid kan ske antingen via appen Sweetspot eller via vår hemsida.

För att boka behöver du därför skapa ett Sweetspotkonto. Det viktigt att du kopplar ditt Golf-ID till din profil i Sweetspot för att det ska bli rätt vid bokning, annars. kommer det stå att du som medlem ska betala greenfee vid spel på NSGK.

SKAPA SWEETSPOT KONTO:

 1. Gå till Sweetspot webbokningen (går även att göra i Sweetspot-appen)
 2. Tryck på Logga in/skapa konto
 3. Fyll i:
  • E-post (måste vara unik för varje spelare)
  • Lösenord (välj ett lösenord)
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Telefonnummer
 4. KOPPLA DITT GOLF-ID (med mingolf.se)
 5. LADDA NER SWEETSPOT-APPEN i Google Play eller App Store. Logga sedan in med e-post och lösenord som du skapat ovan.

Sweetspot – instruktioner/filmer:

VANLIGA FRÅGOR OM SWEETSPOT

Vad är Bokningsägare?
Den spelare som genomför bokningen av starttiden är ”Bokningsägare” och är ansvarig för den aktuella bokningen. Det är framförallt viktigt när det kommer till betalningar.

Fördelen är att det alltid finns en ansvarig för att bokningsregler efterföljs vilket kommer leda till mindre antal no-shows (spelare som inte dyker upp till sin tid), vilket i sin tur skapar ökad tillgänglighet.

Vad är Prime Time?
De mest attraktiva starttiderna kallas Prime Time och är de starttiderna som de flesta spelare vill ha.

Prime Time tider är markerade med en stjärna längst upp till höger på starttiden och generellt är Prime Time på NSGK helger kl. 08:00-12:50.

För att skapa tillgänglighet för medlemmar har dessa tider ett högre greenfeepris.

Golfvänner i Sweetspot
I Sweetspot kan du koppla alla kontakter du har i din telefonbok i telefon som golfvänner. Det förutsätter dock att de har ett Sweetspot-konto. Om de inte har det, kan man skicka en snäll begäran om att de ska skapa ett konto, så ni kan bli golfvänner. Golfvänner i Sweetspot är inte detsamma som golfvänner iMin Golf” och går därmed inte att föra över.

Hur fungerar det med scorekort?
Ni kan få digitalt scorekort till OnTag-appen. När rundan är klar kan du välja att registrera rundan till mingolf.se direkt från appen. Vi kan även skriva ut scorekort där du kan föra din score med penna.

Hur handikappregistrerar jag min runda?
För du din score manuellt behöver du registrera din runda manuellt i ”Min golf”. Ett tips är att använda digitalt scorekort via OnTag, då görs handikappjustering automatiskt efter att rundan avslutats.

Hur fungerar det med tävlingar?
Anmälan till tävlingar görs som tidigare i “Min golf” då tävlingar precis som tidigare hanteras i GIT-tävling.

Vi hjälper dig
Önskar du hjälp med att ladda ner Sweetspot-appen eller har frågor kring bokningssystemet är du välkommen att kontakta oss på klubben eller direkt med Sweetspots support nedan.

Tekniska problem
Om tekniska problem uppstår i appen, t.ex. att kortbetalningen inte fungerar, då ska du göra följande när problemet har uppstått:

 1. Skaka på telefonen – så kommer en ny vy upp “Rapportera ett fel”
 2. Beskriv i text vad problemet är
 3. Tryck på knappen för att skicka in

Då går det direkt till Sweetspots tekniska support, som kommer sköta kontakten direkt med er för att lösa problemet.

Ytterligare svar på vanliga frågor finns på Sweetspots supportsidor.

GREENFEE

Dynamisk greenfee
På NSGK har vi dynamisk greenfee, vilket innebär att priset styrs av tillgång och efterfrågan. Priset varierar beroende på när du bokar din runda, vilken starttid som bokas och hur mycket som tidigare är bokat.

Attraktiva starttider får ett högre pris och mindre attraktiva tider får ett lägre pris.

Greenfee gäller för 18 hål och vill du spela mer erbjuder vi 50% rabatt på ytterligare spel samma dag. Spel ingår på vår 9-hålsbana för dig som erlagt greenfee på någon av våra 18-hålsbanor.

Betalning
Greenfee förbetalas med fördel i samband med bokning av bokaren men går även att betala på plats i reception/shop.

Gäst till medlemsrabatt
Årsmedlemmar som innehar spelträttsbevis (Förmånsmedlem) har alltid en rabatt till sina gäster när de spelar med dig och bokas in av dig (max 3 gäster). Tiden måste bokas av medlemmen för att rabatten ska gälla.

Juniorer
Juniorer (0-21år) betalar halv greenfee alla dagar.

BOKNINGSREGLER 2023

Boka starttid
Allt spel på våra banor bokas med fördel på egen hand via appen Sweetspot eller via vår hemsida, du som bokat starttiden är ”Bokningsägare” och ansvarig för att bokningsreglerna efterföljs.

Du lägger enkelt till dina spelkompisar i bokningen via Golf-ID, Mobilnummer eller bland dina Golfvänner i Sweetspot. Avbokning eller förändring av antalet spelare kan ske senast 3 timmar före start.

Antal samtidiga bokningar
För att skapa en mer rättvis fördelning och bättre tillgänglighet för fler medlemmar att hitta en starttid på attraktiva tider finns begränsningar i hur många samtidiga bokningar du kan ha som medlem. Klockan 05:00 samma dag släpps spärren och du kommer kunna boka ytterligare en starttid den dagen.

Ankomstregistrering
Ankomstregistrering ska ske senast 15 minuter före bokad starttid. Alla spelare som inte är ankomstregistrerade debiteras med 200 kr, gäster debiteras med gällande greenfeeavgift.

Ankomstregistrering sker direkt i appen eller på plats i shop/reception. Personlig ankomstregistrering gäller, d.v.s. en person kan inte ankomstregistrera en hel boll själv, utan var och en av spelarna måste göra det personligen. Du kan ankomstregistrera dig i appen när du är inom 500 m från klubbhuset.

Starttidsoptimering
För att öka tillgängligheten på våra banor förbehåller vi oss rätten till sammanslagning av starttider under perioder med högt tryck. Om det exempelvis är två ”två-bollar” flyttar vi ihop dem till en ”fyrboll” för att skapa en ledig starttid. Din starttid kommer aldrig tidigareläggas och som mest flyttar vi tider 20 minuter framåt. Vid flytt av starttid får du meddelande via E-post samt notis i Sweetspot-appen.

Handikappgränser
För att skapa ett bättre speltempo och minska stressen för golfare med högre handicap har vi satt en gräns där det sammanlagda handikappet i bollen kan vara max 144.

Förseningar i starttidsschemat
Om golfbanan är stängd p.g.a. exempelvis frost eller dimma, avbokas starttiderna tills banan öppnas igen. (Starttiderna brinner alltså inne och flyttas inte framåt.) Vi tillämpar denna princip för att inte hela dagens tider skall påverkas.

Förmånstider 2023
För att skapa bättre tillgänglighet under lördag, söndag samt helgdagar är följande tider reserverade på våra 18-hålsbanor för medlemmar som innehar spelrättsbevis och ett medlemskap som ger fri tillgång till spel:
07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50

Tiderna kan bokas tidigast 4 dagar i förväg. Den som gör bokningen (Bokningsägaren) måste ha ett förmånsmedlemskap men kan boka in gäster och andra medlemmar i bokningen.

Gruppbokningar, Tävlingar och andra aktiviteter som kräver mer än 5 starttider har möjlighet att boka även dessa tider.

Gruppbokningar
Att göra en gruppbokning av speltid för sällskapsspel går bra för både medlemmar och gäster. För att skapa god tillgänglighet genom att inte boka upp tider som ej nyttjas måste den som gjort gruppbokningen, senast 5 dagar innan spel, lämna in golf-ID på de spelare som ska spela för att behålla de reserverade tiderna. En gruppbokning påverkar även antalet samtidiga bokningar du som medlem kan göra. När samtliga golf-ID är inlämnade går det inte att ändra startordning på dessa.

Gruppbokningar för klubbverksamhet
För våra kommittéer (Tävling, Senior, Seriespel, Junior, Dam, Klubb 36, Klubb 18, Hickory etc.) finns möjlighet att boka upp stående tider för verksamheten.

Senast 5 dagar innan spel på helger och senast 3 dagar för spel på vardagar, lämnas golf-ID på de spelare som ska spela för att garantera att behålla de reserverade tiderna. Den som är ansvarig för gruppbokningen samlar in golf-ID för de som ska spela och lämnar till receptionen i önskad spelordning.

GOLFBIL

Vi har 11st Golfbilar uppställda för uthyrning på Hylinge och 10 st på Klinga.
Körning med golfbil lyder under körkortslagen vilket innebär att körkort för personbil (B) eller förarbevis för terrängskoter krävs.

Medlem & Gäst 
9-hål 250kr, 18-hål 400kr

Medlem & Gäst med giltigt läkarintyg
9-hål 150kr, 18-hål 250kr

Årskort Golfbil
4 500kr
3 500kr med giltigt läkarintyg

Boka golfbil gör du direkt i samband med din bokning via appen Sweetspot eller via vår webbokning här på hemsidan. Det går också bra att kontakta receptionen och gärna via mail info@nsgk.se

Regler för transportmedel vid golfspel på NSGK
Alla har möjlighet att använda, av klubben godkända transportmedel, vid sällskapsspel. Vid tävlingsspel som arrangeras av NSGK krävs att spelare visar upp ett giltigt läkarintyg.

Läs mer om olika fordon, körkortskrav, försäkringar, alkohol, med mera på golf.se – Fordon i golfspel.

Tillstånd vid tävling
Tillstånd kan enbart utfärdas av spelarens hemmaklubb. För att få tillstånd att använda transportmedel för medlemmar i NSGK gäller följande:

1. Skaffa ett läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd giltighetstid. För att erhålla tillstånd krävs att rörelsenedsättningen är ett sjukdomstillstånd med förväntad långvarig läkningsprocess eller av kronisk karaktär.

2. Läkarintyget ska bedömas av Fredrik Lager, Petter Bocian eller Marcus Ahlmark som vid godkännande ger tillstånd för spelaren att använda transportmedel. Läkarintyget kan mailas till info@nsgk.se

3. Vi skriver sedan ut ett tillstånd som ska visas upp vid varje speltillfälle på de klubbar där det krävs.

FROST PÅ BANAN

Vad händer med min starttid vid frost?
Om golfbanan är stängd pga frost, avbokas starttiderna tills banan öppnas igen. (Starttiderna brinner alltså inne och flyttas inte framåt.) Vi tillämpar denna princip för att inte hela dagens tider skall påverkas. Tänk på detta här då du bokar speltider på morgonen framöver!

Varför får jag inte spela på frostiga greener?
Den första frosten är väldigt känslig då gräset inte har börjat sin invintring och är kvar i ett växtstadie. Detta innebär att gräsplantan fortfarande är fullt av vatten och om man går på gräset bryts bladet. Resultatet blir svarta döda spår där någon gått eller svarta hjulspår där någon dragit sin vagn eller kört ett fordon.

Därför är det absolut förbjudet att beträda golfbanan då det är frost och banan är helt stängd tills banpersonalen ger klartecken. De sätter upp skyltar med ”banan avstängd” på första tee och tar bort de när det går bra att spela igen. När banan är stängd gäller det hela banans område dvs. även övningsområden och övningsgreener.

Klicka på länken till filmen så får du en bra beskrivning om hur greenen påverkas vid spel på frostiga greener.
https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg

GOLFPAKET

Välkommen till Norrköping & Söderköping

Välkommen till Norrköping och Söderköping och upplev härliga golfbanor, njut av stadens puls eller lugnet på landet.

NSGK har i samarbete med nedanstående hotell tagit fram golfpaket vilka bokas genom att ta kontakt med respektive hotell.

Golfa Schysst

Tillsammans kan vi göra golfupplevelsen bättre och roligare för alla genom att tänka på säkerhet, speltempo och att laga skador.

Här följer några korta tips för att golfa schysst!

Spela säker golf

Laga nedlagsmärken

Lägg tillbaka torvor

Var rädd om banpersonalen

Kratta bunkern rätt

Var rädd om hålkanterna

Spara tid på green

Våra hotellpartners