Medlemskap

Medlemskap

Nästa år på köpet!

Just nu får du resterande del av 2020 samt hela 2021 för samma avgift.

Köp ditt medlemskap direkt i vår webbshop!

 

Vad ingår?

I alla medlemskap ingår Golf-ID med tillgång till ”Min golf” på golf.se.
Anslutning till Svenska Golfförbundet inkl. medlemsförsäkring.

PROVA PÅ MEDLEM  3995 kr
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål.
Gäller endast nya medlemmar och endast ett första år.

ÅRSMEDLEM  5595 kr
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål.

ÅRSMEDLEM 22-29år eller Student  3795 kr
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål. Gäller till det år du fyller 29 år eller dig som studerar. intyg om 100% studietakt krävs.

Är du Årsmedlem samt innehavare av spelrättsbevis får du dessutom:
Återbäring på allt som inhandlas i shopen (exkl. medlemskap och greenfee).
10 polletter till rangen.
Möjlighet att ta del av alla spelsamarbeten med andra klubbar.
Möjlighet att delta i av klubben sanktionerade seriespel.
Möjlighet att erhålla max belopp för familj.

VARDAGSSMEDLEM   4695 kr
Obegränsat spel på vardagar på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål.

KNATTE 0-12år   595 kr
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål. För gruppträning och rangebollar tillkommer träningsavgifter. Gäller det år man fyller 12 år.

JUNIOR 13-17år   1595 kr
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål. För gruppträning och rangebollar tillkommer träningsavgifter. Gäller det år man fyller 17 år.

JUNIOR 18-21år   2095 kr
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål. För gruppträning och rangebollar tillkommer träningsavgifter. Gäller det år man fyller 21.

GREENFEEMEDLEM   595 kr
Medlemskap inkl. en personlig heldagsgreenfee som endast kan nyttjas vid det första besöket som bokas. Vid fler 18-hålsspel erhålles 50:- rabatt på gällande greenfee för starttiden.

NYBÖRJARE   2995 kr
Kan endast tecknas av nya medlemmar som även går grönt kort utbildning hos oss.
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål samt nybörjarkurs ingår i avgiften.
Läs mer om nybörjarkurser här.

NYBÖRJARE år2   3095 kr
Kan endast tecknas av medlem som gått grönt kort utbildning hos oss året innan.
Obegränsat spel på två golfanläggningar med tillsammans 45 hål.

TRÄNINGSAVGIFT
För juniorer i träningsgrupp. Inkluderar fria träningsbollar på rangen.

FAMILJ
Två årsmedlemmar med spelrättsbevis inkl. alla juniorer på samma bostadsadress betalar maxbeloppet 12995 kr för samtliga medlemsavgifter. (exklusive, vagnbodar och träningsavgifter) per säsong.

Familj ska tydas så att det gäller två generationer,(oavsett antalet barn) mantalsskrivna på samma adress. För ”generation två” gäller att de inräknas i familjerabatten så länge de är juniorer.

Gör din medlemsansökan direkt här…

Vad händer om jag inte kan spela?

Passivt medlemskap vid skada eller sjukdom
När medlem med spelrättsinnehav drabbas av sjukdom eller skada som till fullo hindrar golfspel under en hel eller väsentlig del av säsong kan denne ansöka om passivt medlemskap. Hindret skall kunna styrkas av läkarintyg där det framgår att golfspel ej är möjligt p.g.a. skadan/sjukdomens art och under vilken tidsperiod detta gäller.

Säsongen definieras till kalenderdagarna 1/4 t.o.m. 30/10. Full spelavgift skall erläggas om spel kan utövas mer än 60 kalenderdagar under säsongen. I det fall spel är möjligt endast 59 kalenderdagar eller mindre under säsongen kan halv spelavgift beviljas efter särskild prövning av styrelsen eller av styrelsen utsedd person/kommitté.

Passivt medlemskap av medicinska skäl kan endast beviljas för max ett (1) år under en femårsperiod och skall i varje fall prövas av styrelsen eller av styrelsen utsedd person/kommitté. Vid tvist kring beslut hänskjuts detta till styrelsen.

För övriga medlemmar och ärenden som inte omfattas av ovanstående hänvisar vi till egen försäkring eller den försäkring som ingår om man har Moregolf Mastercard.