Historia

Historia

Vår historia

Beslut att genomföra sammanslagningen av gamla Norrköping GK och Söderköping GK togs på höstmötet år 2016. Efter många års spelsamarbeten och nära relation beslutade man sig för att gå ihop för att skapa en ännu starkare och större klubb – mycket för att möte framtidens utmaningar i golfen och skapa fler fördelar för medlemmarna.

Vår ”nya” klubb har inte många år i ryggen att skryta om, men om vi backar tillbaka bandet och sveper igenom våra tidigare klubbars historia finner vi en oerhörd golftradition med b.la. en golfklubb med rötter i flera områden i Norrköpings stad.

Gamla Norrköpings GK

Den 24 maj 1928 bildades Norrköpings Golfklubb på initiativ av Anders Nordmark och Charles Currie. Båda hade upptäckt spelet utomlands. Sverige hade då sju tidigare klubbar som bildats tidigare.

Den nya golfklubben hyrde in sig i ett område ute i Lindö, som då användes som motorbana och kapplöpningsfält för hästar. Men efter bara fem år flyttade man ifrån Lindö, eftersom hästfantasterna ville ha området för sig själva. Nytt område för golfbanan blev vid Marieborg, där man anlade en 9-hålsbana som togs i bruk sommaren 1933. En golfpro från Ystad anställdes, som tog 2 kr för en golflektion. Årsavgiften för klubbens medlemmar var på 50 kr. Golfklubben inträdde i Svenska Golfförbundet år 1936, då avgiften till förbundet låg på 1 kr per medlem.

Men under de följande krigsåren var klubben nära på att dö ut, och endast ett tiotal aktiva medlemmar fanns kvar. Norrköpings stad sade upp arrendet på den dåvarande marken år 1957 eftersom motorvägen planerades att gå över banans norra del. En arbetsgrupp fick i uppgift att undersöka alternativ för ett nytt område för klubben. Man undersökte mängder med alternativ under flera år innan man år 1960 äntligen hittade det område där klubbhuset på Klingabanan ligger idag.

Försäljningen av marken till Norrköpings GK blev definitiv i mars år 1963. Året därpå påbörjades arbetet med att rita banan, och Nils Sköld fick uppdraget att vara arkitekt. Den 10 juni 1967 invigdes den nya banan på Klinga.

Gamla Söderköpings GK

Vid Sveriges blå band, Göta Kanal, ligger tidigare Söderköpings GK i vacker östgötsk natur. På området som omfattar 130 hektar har man fin utsikt över sjön Asplången från delar av banan. I denna historiska trakt med rester från Sveriges enda kända långvall; Göta Virke – påbörjades banbyggnationen 1984 och stod klar tre år senare, 1987. Långvallen ”Göta Virke” har troligen uppförts för att hindra och skära av angrepp från Slätbaken och Bråviken in mot Östergötlands kärnområde. Man antar att skyddsvallen är från folkvandringstid 4-500 e.Kr. Rester från skyddsvallen kan ses till höger om hål 9 på den stora 18 hålsbanan.

Den stora 18 hålsbanan på Hylingeområdet ritades av den amerikanske banarkitekten Ronald W Fream. Det sägs att han ska ha frågat ledningen hur mycket det fick kosta. Han fick till svar -Fyra miljoner. Ronald ska då ha sagt; -För fyra miljoner dollar får ni inte så mycket!

Efter vissa justeringar vid skrivbordet anpassade efter den tunnare plånboken färdigställdes klubbhuset 1989 och maskinhallen med verkstad och vagnbodar stod klart 1993.

År 2001 anlitade man Peter Fjällman för att rita ytterligare 9 hål på andra sidan vägen om 18-hålsbanan, och det första spadtaget togs 2001. Våren 2004 öppnades de ny 9-hålen som har mer links-karaktär och för tankarna mot golfen på de brittiska öarna med det böljande höga gula gräset och sin öppna karaktär.

Gamla Söderköpings GK är den enda golfbana som ligger i direkt anslutning till Göta Kanal – och det är mindre än 150 meter från kajplats till klubbhuset.

Medlemmar i Svenska Golfhistoriska sällskapet

NSGK är stolta medlemmar i Svenska Golfhistoriska sällskapet då i är Sveriges sjunde äldsta golfklubb.

Flygbilder från byggnationen av Hylinge 1985