MASTERPLAN NSGK

MASTERPLAN NSGK

I samarbete med Pierre Fulke Design har vi arbetat fram en långsiktigt utvecklingsplan (Masterplan) för våra golfbanor. Planen fungerar som en vägvisare i utvecklingen av våra golfbanor, övnings- och kringområden framöver.

Den långsiktiga utvecklingsplanen innefattar samtliga spelytor på NSGK och innehåller förslag på hållbara förbättringar av golfhålen med syfte att förbättra spelupplevelsen, effektivisera skötseln och höja kvalitén.

Prioriterade områden

  • Få till en bra lösning för de avslutande hålen på Klinga med hänsyn till kringliggande bostäder, framtida bebyggelser och nytt klubbhusområde.
  • Säkra framtidens vattentillgång.
  • Placering av bunkrar för framtida bunkerrenoveringar.
  • Förslag på lösning så att spelet flyter på bättre vid varvning efter 9 hål på Hylinge.

Arbetet framåt
Viktigt att poängtera är att denna masterplan är ett levande och strategiskt arbetsmaterial som vi hela tiden utvecklar tillsammans med Pierre. Under resans gång kommer vi att behöva prioritera vilka delar som ska genomföras och ta hänsyn till våra ekonomiska förutsättningar.

Vad händer nu?
Vi kommer under våren ta fram en plan för genomförandet av de prioriterade åtgärderna.

Första steget är att bygga ett nytt hål 18 på Klinga, vilket kommer att påbörjas redan under 2024. Detta för att komma bort från säkerhetsrisken att bollar hamnar i kringliggande bostadsområde. På Klinga är det även prioriterat att öka tillgången till bevattningsvatten.

På Hylinge kommer första åtgärden att vara att bygga om hål 10 vilket också medför ombyggnation av hål 15, vilket förhoppningsvis kan genomföras under 2025.

En plan för renovering av våra bunkrar är också av högsta prioritet och gäller för alla våra banor.

Klicka på bilderna nedan för att titta på planen för våra banor tillsammans med en åtgärdslista för varje hål.

KLINGA
HYLINGE