Styrelse

Styrelse

Hej!

Det är vi som fått förtroendet av er medlemmar att utgöra styrelse för Norrköping Söderköping GK. Tillsammans med vår klubbchef leder vi arbetet för att fortsätta förbättra vår golfklubb och våra anläggningar på uppdrag av er medlemmar.

Vi är givetvis glada om ni medlemmar kommer med kreativa förslag på hur vi kan fortsätta utveckla klubben och i våra beslut utgår vi alltid från klubbens bästa. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill veta mer om hur styrelsen jobbar för NSGKs bästa.

Johan von Below
Ordförande
Telefon:
073-323 20 85
Henrik Sjö
Vice Ordförande
Telefon:
070-512 33 21
Annika Rydgren
Ledamot
Kommittésamordnare
Telefon:
Jens Berglund
Ledamot
Telefon:
Marianne Lantz Johansson
Ledamot
Telefon:
0708-37 20 60
Magnus Lockner
Ledamot
Telefon:
0733-84 80 01
Thomas Stenberg
Ledamot
Micael Wahlberg
Ledamot

Regel-kommitté

Ansvarar för utformning av lokala regler och övriga regelfrågor i klubben.

Leif Sandberg
Torsten Johansson

Handicap-kommitté

Ansvarar för genomförande av årlig revision samt hanterar övriga hcp-ärenden.
Kontaktas via info@nsgk.se

Torsten Johansson
Leif Sandberg

Mer information om HCP hittar du här

Valberedning

Helene Richt (Sammankallande) e-post
Lars Fredriksson
Lino Casimiro
Patrik Kjellander