Styrelse

Styrelse

Johan von Below
Ordförande
Telefon:
073-323 20 85
Henrik Sjö
Vice Ordförande
Telefon:
070-512 33 21
Elisabeth Nordin
Sekreterare
Telefon:
0730-499 776
Krister Eriksson
Ledamot
Telefon:
070-990 00 29
Marianne Lantz Johansson
Ledamot
Telefon:
0708-37 20 60
Magnus Lockner
Ledamot
Telefon:
0733-84 80 01
Thomas Stenberg
Ledamot
Cecilia Rondahl
Ledamot
Ramin Assadi
Suppleant

Regel-kommitté

Ansvarar för utformning av lokala regler och övriga regelfrågor i klubben.

Leif Sandberg
Torsten Johansson

Handicap-kommitté

Ansvarar för genomförande av årlig revision samt hanterar övriga hcp-ärenden.
Kontaktas via info@nsgk.se

Torsten Johansson
Leif Sandberg

Mer information om HCP hittar du här

Valberedning

Helene Richt (Sammankallande) e-post
Lars Fredriksson
Lino Casimiro
Patrik Kjellander