Miljö- & Hållbarhetskommitén

Miljöpolicy

Den nystartade miljö & hållbarhetskommitén arbetar för att lyfta fram hållbarhetsfrågor i NSGK. Det handlar om att inventera naturvärden, resursanvändning och identifiera samhällsnyttan för en mer hållbar verksamhet.

Vi ser till att vi sköter vår natur på ett hållbart sätt dvs så att vi förbättrar förutsättningarna för flora och fauna på våra banor.

Vi kartlägger våra resurser och åtgärdar vårt behov av ex.vis energi,vatten och kemiska medel.

Vi jobbar med kontakter med myndigheter, allmänheten och medlemmar i miljöfrågor.

Vi är GEO certifierade sedan 2023.

Vi ser gärna flera deltagare i vårt arbete och Du som är intresserad kan kontakta någon i kommittén.

Ett viktigt arbete för framtidens NSGK.

Båda våra anläggningar är Geo Certifierade sedan 2023

Golfens mest omfattande och allmänt ansedda hållbarhetsutmärkelse.

GEO Certified® är en omfattande modern certifiering, utvecklad specifikt för tre nyckelområden i branschen: drift av golfanläggningar, golfutveckling och renovering  samt golftävlingar. Certifieringen visar att vi har uppfyllt en trovärdig standard för natur, resurser, klimatåtgärder och samhälle.

Vi är stolta över vårt arbete och entusiastiska över vårt pågående hållbarhetsledarskap.

Bengt Johansson sammankallande  bengtgjohan@gmail.com  070-3184879
Christer Andersson
Jens Berglund
Ami Gadh-Lund
Torgny Larsson

Fredrik Lager, Klubbchef
Tobias Ekerot, Banchef Hylinge
Martin Arbman, Banchef Klinga

Miljöpolicy för NSGK

Vi verkar för att miljön på våra banor och anläggningar skall hanteras på ett hållbart sätt:

  • Vi tillämpar alla miljölagar och miljökrav.
  • Vi jobbar med att ständigt förbättra miljöarbetet.
  • Vi vill skydda vår miljö och förebygga föroreningar.