Årsmöte och Höstmöte genomfört

Den 26 november genomfördes klubbens årsmöte och höstmöte digitalt med hjälp av Teams. Nu finns de justerade protokollen att läsa på våra medlemssidor och vi tackar givetvis alla som var med på mötet där viktiga beslut fattades kring klubbens framtid.