Styrelse

Styrelse

Johan von Below
Ordförande
Telefon:
073-323 20 85
Henrik Sjö
Vice Ordförande
Telefon:
070-512 33 21
Elisabeth Nordin
Sekreterare
Telefon:
0730-499 776
Krister Eriksson
Ledamot
Telefon:
070-990 00 29
Marianne Lantz Johansson
Ledamot
Telefon:
0708-37 20 60
Magnus Lockner
Ledamot
Telefon:
0733-84 80 01
Thomas Stenberg
Ledamot
Bengt Johansson
Ledamot
Telefon:
070-318 48 79
Cecilia Rondahl
Ledamot

Regel-kommitté

Ansvarar för utformning av lokala regler och övriga regelfrågor i klubben

Leif Sandberg
Torsten Johansson

Handicap-kommitté

Ansvarar för genomförande av årlig revision samt hanterar övriga hcp-ärenden.
Kontaktas via info@nsgk.se

Torsten Johansson
Dennis Persson

Mer information om HCP hittar du här

Valberedning

Fredrik Bolling (Sammankallande) 0705 – 12 28 80
Helene Richt
Lars Fredriksson