Tömning av vagnboden på Klinga

Vi kommer inom kort att förvandla vagnboden på Klinga till vinterträningsanläggning pga att Racketstadion som vi tidigare utnyttjat på vintern, tyvärr har avvecklat golfverksamheten.
Det innebär att vi måste tömma lokalen på alla skåp inom kort.

Senast söndag 18 oktober vill vi att alla skåp ska stå tomma så vi kan påbörja arbetet med att riva dessa.
Efter detta datum kommer vi vara tvungna att klippa upp ev. kvarvarande lås och tömma skåpens innehåll.

Skåpen kommer monteras ihop till våren igen och kunna utnyttjas som vanligt näst säsong.