Spel ej tillåtet vid frost!

Vi påminner om att spel på banan ej är tillåtet vid frost! Hjälp till att påminna varandra om detta så att er bana inte får onödiga skador. Tänk också på att det kan se olika ut på hålen där det kan vara frostfritt på hål 19 men inte på hål 23, då hoppar man över hål 23.