Regler & Ansvar

FÖRE SERIESTART
· Meddela sitt namn, adress, tel.nr, mailadress till gruppledaren för Serien
· Boka upp tider för hemmamatcher på klubbkansliet

ALLA MATCHER
· Ta ut bästa möjliga lag
· Uttagna spelare skall tillhöra ’rätt’ åldersklass (H55-64, H65-69, H70-74, H75-). Endast i
undantagsfall skall ’äldre’ spelare användas
· Vid alla matcher – hemma och borta – skall ’inkasseras’ 100 kr av alla deltagande
NGK-spelare. Spelavgiften redovisas till klubbkansliet.

HEMMAMATCHER
· Bjuda in bortalaget en vecka före matchdatum
· Notera laguppställningar för NGK och gästande lag på avsedd resultatblankett
· 10 min före spelstart samlas båda lagen på första tee och lämnas information om
spelordning och ev. nyheter/ändringar på banan.
– Bortalaget skall bjudas på kaffe+bulle (max 25 kr) vid kiosken och ‘dagens lunch’ efter
matchen. Restaurangen skall informeras/förberedas på detta.
·  Matchresultaten skickas in till gruppledaren på avsedd blankett. Kopia anslås på vår
Anslagstavla.

BORTAMATCHER
· Samåkning skall ske i två bilar för att hålla kostnaderna nere. Om möjligt skall
klubbens fordon utnyttjas för transport av golfbagar, så att samåkning kan ske i en bil.
Reseräkning inlämnas till klubbkansliet.
·  Motståndarlaget skall avtackas för god match och bjuden förtäring.
Begära en kopia av resultatblanketten, som skall anslås på vår Anslagstavla.