Klinga – Norrköping

Klinga – Norrköping

Golf, glädje och gemenskap

Banan var spelklar redan 1967. Hålen ligger fint inbäddade i eklandskapet där det redan på Vikingatiden utspelades viktiga kamper.
Spåren av dessa ser vi fortfarande bl.a. vid Brudberget bakom 6:ans tee. Fornborgen som ligger där var en gång skiljelinjen mellan Svear och Götar.

Runt banan finns gott om fornminnen och hällristningar. Offerbrunnen vid hål 17 användes förr av de som önskade fri lejd förbi rövarna i Kolmården på sin resa norrut. Idag går det lite lugnare till både på vår bana och i Kolmårdsskogarna.
Men som gäst hos oss har du möjlighet till många fina upplevelser och minnen både på och utanför banan.
Golfbanan har under de senaste åren genomgått flera förbättringar och håller en hög klass som tilltalar både motionärer som tävlande.

Viasat Golf på Klinga

Scorekort

Slope

Slopetabeller med Course Rating & Slope

Slopetabell Klinga Herrar

Slopetabell Klinga Damer

Lokala bestämmelser

1. Banpersonal som arbetar på banan har företräde.

2. Bunkerkrattor ska ligga i bunkern på en plats, där de minst sannolikt påverkar spelet.

3. Bagvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och greenbunker.

4. Greenlagare skall alltid medföras vid spel på banan och vid behov användas.

5. Det är förbjudet att slå ut på hål 10 förrän framförvarande ringt i klockan. Spelare skall dock vara beredd att slå ut då framförvarande ringer i klockan.

6. Det är förbjudet att börja rond på hål 10 om spelare slagit ut på hål 9.

7. Klädsel ska vara hel, ren och välvårdad. Spel med bar överkropp är inte tillåtet.

8. Barnvagnar är inte tillåtna på banan.

9. Boll som medför röd flagga spelar matchspel och bör beredas tillfälle att passera så snart som möjlighet ges. Matchspel äger dock ej företräde vad gäller tidsbokning/skriven bollränna.

10. Boll som medför grön flagga spelar Faddergolf. Övriga spelare ombedes visa tålamod och visa hänsyn.

11. Hundar får medföras på banan men inte på green, hunden ska vara i koppel och får inte vara störande.