Styrelsemote nr 3 konstituerande_190408_NSGK_drift