Golf är friskvård

Här finns information om vad som gäller efter det efterlängtade beslutet att golfspel nu är godkänt som skattefri friskvårdsförmån. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018.

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.

Nedan hittar du de friskvårdsportaler vi i dagsläget samarbetar med.

Vad räknas som friskvårdsaktiviteter inom golf?

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf

  • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
  • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
  • Egen träning på drivingrange
  • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
  • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

 

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

  • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
  • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
  • Deltagaravgift i golftävlingar
  • Spelavgifter/golfpaket som avser mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis.

Friskvårdsportaler

Min friskvård

Wellnet

Köp i Wellnet

I friskvårdsportalen Wellnet kan man köpa olika friskvårdsbelopp från 200-1000kr. Dessa belopp krediteras sedan ditt kundkonto hos oss och kan nyttjas till valfria friskvårdsköp. T.ex. kurser, lektioner, drivingerange eller greenfee.