Bolagstämma genomförd i NSGK Drift AB

Den 22 juni genomfördes Bolagsstämma för NSGK Drift AB som ägs till 100% av Norrköping Söderköping GK.

I NSGK Drift AB ligger den största ekonomin som driften av våra banor, fastigheter, Golfstorebutiker, Klinga Golfrestaurang, mm. Revisorer och medlemsrepresentanter godkände årsredovisningen utan anmärkningar.

Ni hittar protokoll och handlingar från detta genom att logga in på medlemssidorna.

När det gäller årsmöte för Norrköping Söderköping GK har vi valt att avvakta nya rekommendationer gällande folksamlingar, det för att alla som vill ska ha möjlighet att delta.