Årsmötet senareläggs!

Styrelsen har beslutat att årsmötet en 30 mars senareläggs med hänsyn till utvecklingen vad gäller coronaviruset.

Vi kommer att kalla till nytt årsmöte senare och utgår från de riktlinjer vi får från myndigheter och Svenska Golfförbundet. Handlingar till mötet finns tillgängliga på medlemssidorna under nästa vecka och en ny kallelse skickas när nytt datum bestäms.

Vänliga Hälsningar
Styrelsen i NSGK