Nyheter

Vårmöte för seniorerna inställt

Seniormöten inställda!

Med tanke på rådande coronaläge så har seniorkommittén beslutat att ställa in mötet på Haga Bowling den 25/3

och även kommande vårmöte på Klinga. Informationen som skulle presenteras kommer vartefter att finnas under seniorsektionen på hemsidan, tävlingsprogram o.s.v.