Vagnbodar

Vagnbodar

Vi har ett utrymmen med vagnbodar för uthyrning på både Klinga och Hylinge. Det finns ett antal ”burar” i varierande storlek och placering och priset är mellan 300 – 900 kr/år.

De flesta burar är uthyrda men kolla gärna med kansliet  på 011-15 82 40 eller info@nsgk.se så får du dagsaktuell info om det finns något ledigt eller om du vill sätta upp dig på kölista.

Villkor för vagnbodar

Om Ni vill hyra plats i vagnboden under säsongen motser vi betalning av utskickad faktura. Betalning bekräftar dessa villkor och Ni accepterar de regler som gäller för hyra av plats i vagnboden.

Om avgift ej erlagts efter det att fakturan förfallit tyder vi det som att Ni inte önskar hyra vagnbod och erbjudandet går vidare till den som står först i kön.

Vagnbodsburen är endast avsedd för förvaring av golfutrustning.
Hyresgäst i vagnboden håller rent och snyggt i och omkring sin bur.

Golfklubben ansvarar inte för och är inte ersättningsskyldig för förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme.