”När NGK-medlemmarna lämnat Renströmmen genom ena dörren fylldes den stora salen av Söderköpings GK:s medlemmar genom den andra. Det avgörande mötet under den historiska kvällen besöktes av 259 avprickade medlemmar. De hade kommit för att ta ställning till om SgGK skulle läggas ned för att gå upp i NGK. Då krävdes två tredjedelar av medlemsrösterna. Även Söderköpings Golfklubbs extra årsmöte leddes av Göran Ekdahl. Det var samma upplägg på detta möte. Information om förslaget från styrelsen, frågestund och beslut. Den gemensamma devisen var ”Större blir starkare”, med många följande fördelar. Frågorna från medlemmarna var få. Ett förslag om avslag kom upp, men fick inget gehör. Ett rungande ja till bifall för förslaget öppnade för det historiska steget. Någon omröstning krävdes aldrig. – Det gick bra och det känns jättebra att vi har medlemmarna på vår sida. Man vet ju aldrig vad som kan hända på ett möte, sa ordförande Göran Linder, Söderköpings Golfklubb. SgGK kommer att upplösas till årsskiftet och utgår ur Svenska Golfförbundet. Föreningens ekonomi kommer att övergå till den nya klubben. Vid höstmötet den sista veckan i november, tillsammans med NGK, kommer ett namnförslag att presenteras. – Det gick ju geschwint, nu hinner ni hem till Champions League, sa Göran Ekdahl som avslutning på mötet.”