Spelträning för seniorer

Under vecka 22 startar Seniorkommittén organiserad spelträning för klubbens seniorer. Onsdagar på Klinga och Torsdagar på Hylinge. Föranmälan sker senast tre dagar innan spel via Min Golf. För att administrera träningen använder vi oss av GIT-tävling vilket innebär att du hittar aktiviteten under tävlingar på Min Golf.

All vår verksamhet ska följa de rekommendationer vi får av myndigheter och SGF för att minska smittspridningen i samhället.

Det innebär att:

 • Varje aktivitet ska riskbedömas och anpassas
 • Ingen samling innan eller efter spel för att undvika folksamlingar
 • Vi uppmanar varandra att hålla avstånd och följa rekommendationer som finns anslagna på klubben och hemsidan
 • Är du sjuk eller har symptom ska du inte delta i några aktiviteter

Anmälan tre dagar innan på vardagar och fem dagar innan på helger
Vi har ett högt tryck på våra banor vilket givetvis är kul, men det innebär också att vi behöver vara effektiva i nyttjandet av tillgängliga starttider. Senast tre dagar innan spel på vardag och senast 5 dagar innan spel på helger stänger anmälan för aktiviteter som har förbokade starttider och vi anpassar därefter antalet tider som behövs. Detta gäller alla våra aktiviteter där starttider bokas upp i förväg.

 • Information ska skrivas om vad som gäller för aktiviteten när det gäller anpassning till Coronapandemin.
 • Anmälan via Min Golf senast tre dagar innan spel
 • Möjliga önskemål vid anmälan:
  • Tidig eller sen start
  • Spelpartner
  • Val av tee
 • Lottning sker manuellt i GIT-tävling utifrån önskemål vid anmälan
 • Golfbilar bokas av spelarna själva via receptionen
 • Spel i fyrbollar för seniorträning, damträning och Klubb 18. Klubb 36 har möjlighet att spela i 3 bollar.