Seniorkommitté

Seniorkommitté

Seniorkommittén

Seniorkommitten är seniorsektionens styrande organ och har till uppgift att samordna och vidareutveckla seniorverksamheten. Kommitten består av två medlemmar från Hylinge och 2 från Klinga som väljes på respektive höstmöte,och en ordförande som väljes växelvis från Hylinge/Klinga.

Kommitten samankallar vår och höstmöten där verksamheten presenteras och redovisas och arbetsgrupper och komittemedlemmar väljes.

Ordförande Bengt Johansson
0703-184879

Christer Andersson
0705-143856

Ulf Larsson
0708-112527

Kicki Pettersson
0705-606856

Lasse Johansson
0705-402758