Kontakta Seniorkommittén

Kontakta Seniorkommittén

Seniorkommittén

Seniorkommitten är seniorsektionens styrande organ och har till uppgift att samordna och vidareutveckla seniorverksamheten. Kommitten består av två medlemmar från Hylinge och 2 från Klinga som väljes på respektive höstmöte,och en ordförande som väljes växelvis från Hylinge/Klinga.

Kommitten samankallar vår och höstmöten där verksamheten presenteras och redovisas och arbetsgrupper och komittemedlemmar väljes.

Ordförande Lasse Sandberg
0705-253969  lars.sandberg17@gmail.com

Bengt Johansson
0703-184879  bengtgjohan@gmail.com

Christer Andersson
0705-143856  cm.andersson@telia.com

Anders Arlinder
0730-541412   anders.arlinder@telia.com

Kicki Pettersson
0705-606856  kicki-p@hotmail.com