Nyheter

Ny indexering och slope

Från och med säsongen 2018 har vi ny indexering på våra två 18-håls banor. På Klinga har vi även gjort en omslopning vilket innebär att du som spelare kan få fler eller färre slag mot föregående år. Den förändringen har vi inte gjort på Hylingebanan.

Att vi har gjort en omindexering på våra banor innebär att hålens index (handicap) har ändrats på många av hålen. Som grund till förändringen ligger gedigen statistik från mängder av tävlingsvarv på båda våra banor.

Tidigare hade våra hål indexering till 1-9 på de olika slingorna medan nu istället har t.ex. 18-håls banan på Hylinge index 1-18 och på hål 19-27 är det som tidigare 1-9.

Som ni säkert har sett så har vi dessutom gått tillbaka till det klassiska systemet med Vit, Gul, Blå och Röd tee på Hylingebanan. Ett system som fungerar både nationellt och internationellt och är bättre lämpat än t.ex. hektometersystemet för våra två golfbanor.

Och från och med den här veckan så har vi precis samma tee-skyltar på båda anläggningarna. Ett steg till att bl.a. få båda våra anläggningar att kännas mer som en klubb i och med igenkänningsfaktorn på banan.

Från och med förra veckan har vi dessutom helt nya scorekort på båda våra anläggningar. Och ett separat scorekort för hål 19-27 på Hylingebanan.

Inom kort kommer även våra nya banguider till båda våra banor – med en helt ny design. Banguiden går även att ladda ner till telefonen.

Vi hoppas att ni gillar våra förädringar och hoppas att ni har fått en bra start på säsongen!