Matchspel

Matchspel

Seniorernas matchspel 2019

Regler för NSGK Matchspel 2019

 

 

Telefonlista seniorer matchspel 2019
Efternamn Förnamn Mobilnr
1 Andersson Kjell 070-624 24 42
2 Anell Claes 070-960 89 38
3 Arlinder Anders 073-054 14 12
4 Bäck Olof 070-697 88 10
5 Daoud Macke 070-433 94 47
6 Davidsson Annelie 070-819 27 01
7 Eklund Bernt 070-217 85 01
8 Esting Bengt 070-331 67 36
9 Esting Kerstin 070-666 27 80
10 Folkesson Krister 070-916 29 91
11 Gladh Anette 070-817 34 20
12 Göransson Sven-Åke 073-398 25 23
13 Göransson Inger 073-366 34 21
14 Göransson Bo 072-228 73 60
15 Johansson Lasse 070-540 27 58
16 Johansson Torsten 070-561 25 00
17 Karlsson Conny 076-307 22 15
18 Klevesand Kurt 070-955 70 93
19 Larsson Ulf 070-811 25 27
20 Ljung Torsten 070-623 35 30
21 Löfgren Jan 070-615 08 53
22 Magnell Peter 070-655 25 56
23 Petersson Kicki 070-560 68 56
24 Petersson Ove 070-523 51 36
25 Poulsen Mona -Lisa 072-3123146
26 Rangefeldt Ann-Britt 072-550 63 00
27 Sandberg Lars 070-525 39 69
28 Weslien Peter 070-314 13 92
29 Windolf Gösta 070-542 43 55
30 Zetterberg Anders 070-5677052
31 Strömbäck Roger 070-5175474
32 Öqvist Per 070-3120560

 

 

 

              Förlorarsidan