Julstängt på klubben

Julstängt på klubben

Fr.o.m. fredag 22 december t.o.m. söndag 7 januari är det julstängt på våra kontor och vår telefonväxel. Vi öppnar återigen på tisdag 9 januari. Vid brådskande ärenden går det bra att kontakta oss via vår e-post info@nsgk.se som vi läser av löpande under denna period.

God Jul & Gott Nytt År!

önskar personalen på Norrköping Söderköping Golfklubb

Info och julbord med seniorerna

Välkomna till information och julbord fredag 15 dec kl. 13.00 på Hylinge.

Alla seniorer i klubben är välkomna.

Julbordspris 370 kr / pers inkl. lättöl /must.

Anmälan senast 11 dec till Berit Andersson på tel. 0705-88 43 67.

Kallelse och föredragningslista till Höstmötet

Välkomna till Höstmötet den 28 november kl 18:00 på Stadiums huvudkontor.
(Norra Promenaden 63, Norrköping)

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
 7. Val av valberedning för en tid av ett år, varav en person är sammankallande.
 8. Val av ombud till GDF-möte.
 9. Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor (information och diskussion).

Övriga handlingar till höstmötet kommer finnas tillgängliga på Hylinge och Klinga samt under medlemssidorna på hemsidan fr.o.m. 20 November 2017.

Vinterförvaring i vagnboden

Här kommer lite info om vad som gäller vid vinterförvaring i vagnbodarna.

Alla har möjlighet att lämna kvar sin golfutrustning i sitt skåp över vintern.

Dock är det mycket viktigt att noggrannt städa ur sitt skåp och tömma bagen på ev. innehåll som kan dra till sig skadedjur.

Vagnbodsburen är endast avsedd för förvaring av golfutrustning.

Golfklubben ansvarar inte för och är inte ersättningsskyldig för förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme.

OBS på Klinga!
Har du ett skåp på Klinga med utrustning du behöver i vinter så måste det tömmas senast fredag 10 november. Efter det kommer man inte åt sina skåp då vi kör in maskiner för vinterförvaring i vagnboden.

Juniorpass på Racketstadion

Hej i höstmörkret !
Liten påminnelse om våra 3 golfpass som vi har
V 46,48&50. (2017)
Syfte med passen – Golf , Glädje & gemenskap
Plats Racketstadion
Måndagar kl 18:00 ( alla måndagsgrupper samtidigt)
Onsdagar  kl 18:00
( alla onsdagsgrupper samtidigt )
Du behöver :
Klubbor och putter och ett par sköna dojor samt ett gott humör .
Med vänlig hälsning,
Tränarna
Johan & Jonas

Arbetsdag på Klinga

Torsdag 9 november kl.09:00 samlas vi på parkeringen. Vi hjälps åt att köra in möbler m.m.

Varmt välkomna till arbetsdag på Klinga.

Nya öppettider from 27/10

Nu går golfsäsongen mot sitt slut och vi kommer fr.o.m. fredag den 27 oktober ha nya begränsade öppettider.

Restaurangen på Hylinge stänger helt from 28/10 och restaurangen på Klinga har öppet vardagar kl. 08:00-16:00.

Telefon 011-15 82 40 är bemannad tisdag till torsdag kl. 09:00-15:00.

Kansliet på Klinga är bemannat tisdagar kl. 09:00-15:00

Kansliet på Hylinge är bemannat torsdagar kl. 09:00-15:00

Du kan nå oss dagligen på e-post info@nsgk.se

Golf-In-Masters

Nu börjar inomhus säsongen på Racketstadion.
Golf-In Masters säsongen 2017 / 2018 börjar nu på lördag den 28 oktober och pågår varje lördag fram till vårkanten.

Tävlingsavgiften är som tidigare 30:-/gång.

Vill du vara med och tävla måste du vara på plats senast 09.30 på lördagar.
Passa på att lösa ditt säsongskort för golf på Racketstadion redan nu så du håller igång formen under vintern.