Information med anledning av Coronpandemin

Klubbledningen (Styrelse och Klubbchef/VD) kommer att ta beslut om vår verksamhet utifrån de riktlinjer som kommer från SGF och Folkhälsomyndigheten, det är viktigt att vi alla hjälps åt och förhåller oss till detta. Dessa riktlinjer uppdateras ständigt och det som beslutas idag kan ändras imorgon.

Tillfälliga ordningsföreskrifter i samband med COVID-19 (PDF)

Idrott och träning – Krisinformation.se (PDF)

Möjlighet att spela två-bollar på våra banor. (uppdaterat. 29 juli)
Hylinge 9 hålsbanan: Alla dagar och alla tider.
Hylinge 18 hålsbanan: Vardagar mellan kl 06:00-08:00 och kl. 12:00-14:00. Helger 05:00-07:00 samt från kl 18:00.
Klinga 18 hålsbanan: Vardagar mellan kl 06:00-08:00 och kl. 12:00-14:00. Helger 05:00-07:00 samt från kl 18:00.

För att boka två-boll måste bokning ske via receptionen info@nsgk.se eller telefon 011-15 82 40.

Tävlingar och arrangerade aktiviteter

  • Varje aktivitet ska riskbedömas och anpassas
  • Ingen samling innan eller efter spel för att undvika folksamlingar
  • Vi uppmanar varandra att hålla avstånd och följa rekommendationer som finns anslagna på klubben och hemsidan
  • Är du sjuk eller har symptom ska du inte delta i några aktiviteter

I enlighet med FHM:s riktlinjer för tävlingsidrott från 29 maj ger SGF grönt ljus för lokala och regionala golftävlingar på klubb- och distriktsnivå från och med 1 juli. Fram till dess gäller de tidigare riktlinjerna.

Golfklubben har därmed möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet och företagsgolf men behöver se över genomförandet så att de följer tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat, råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten samt övriga rekommendationer.

Länk till information om tävlingar på NSGK

Länk till information om tävlingsverksamhet från SGF

 

Anmälan tre dagar innan på vardagar och fem dagar innan för helger

Vi har ett högt tryck på våra banor vilket givetvis är kul, men det innebär också att vi behöver vara effektiva i nyttjandet av tillgängliga starttider. Senast tre dagar innan spel på vardag och senast 5 dagar innan spel på helger stänger anmälan för aktiviteter som har förbokade starttider och vi anpassar därefter antalet tider som behövs. Detta gäller alla våra aktiviteter där starttider bokas upp i förväg.

  • Information ska skrivas i GIT-Tävling om vad som gäller för aktiviteten när det gäller anpassning till Coronapandemin.
  • Lottning sker manuellt i GIT-tävling
  • Golfbilar bokas av spelarna själva via receptionen
  • Spel i fyrbollar för seniorträning, damträning och Klubb 18. Klubb 36 har möjlighet att spela i 3 bollar.