Nyheter

Information med anledning av coronavirus

Klubbledningen (Styrelse och Klubbchef/VD) kommer att ta beslut om vår verksamhet utifrån de riktlinjer som kommer från SGF och Folkhälsomyndigheten, det är viktigt att vi alla hjälps åt och förhåller oss till detta. Dessa riktlinjer uppdateras ständigt och det som beslutas idag kan ändras imorgon.

Tillfälliga lokala ordningsforeskrifter (PDF)

Datum: 2020-04-03

Stopp för all tävlingsverksamhet!

SGF har idag, 3 april, beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020
Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

NSGK kommer att följa dessa rekommendationer vilket innebär att all vår tävlingsverksamhet tills vidare ställs in. Dessa tider öppnas istället upp för sällskapsspel och vi hoppas att ni kommer ut och njuter av den friska luften på banan. När läget förändras kommer vi att återuppta tävlingsverksamheten igen och till en början tar vi bort alla tävlingar fram till den 17 maj.

Förbundets tävlingar ställs in fram till den 30 juni då dessa tävlingar innebär mer resande och kräver längre tid att planera och förbereda.

 

Datum: 2020-04-01

Nya rekommendationer för idrotten onsdag 1 april

Riksidrottsförbundet (RF) har kommit med nya rekommendationer till idrottsrörelsen. Detta påverkar golfen som en av 72 medlemmar.

Nya beslut som påverkar möjligheterna för tävlingsverksamhet tas dagligen. Svenska Golfförbundet står i nära kontakt med berörda myndigheter samt RF och arbetar nu med hur de nya rekommendationerna påverkar golfen. Information om detta kommer att publiceras här på fredag den 3 april kl. 14.00.

NSGK kommer följa de rekomendationer som kommer från SGF och Folkhälsomyndigheten, vilket förändras dagligen. Vår tävlingsverksamhet kommer att påverkas och det är i skrivande stund några veckor kvar tills den första tävlingen ska spelas. Morgondagens information från SGF kommer förhoppningsvis vara tydlig så att vi får en samstämmighet bland golfklubbar i landet.

Datum: 2020-03-30

Med anledning av förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare behöver vi anpassa vår verksamhet ytterligare. Klubbtävlingar som är öppna för andra än egna medlemmar begränsas till max 50 deltagare med anledning av att inte uppmuntra till resande. Tävlingar/Arrangemang med fler deltagare begränsas till våra medlemmar i klubben och varje aktivitet ska riskbedömas och anpassas.

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
• Var noga med din hygien och tvätta händerna ofta.

 

Datum: 2020-03-20

Med anledning av coronaviruset får vi på NSGK frågor kring vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, UD och WHO:s rekommendationer och uppmanar alla att följa dessa källor.

Coronaviruset påverkar oss alla mer eller mindre just nu. Vi strävar efter att medlemmar och personal ska känna sig trygga i vår verksamhet. Därför vill vi informera er om att vi kontinuerligt följer och uppdaterar oss kring ovanstående myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Vi förhåller oss också till Riksidrottsförbundet (RF). RF har haft möten med alla specialidrottsförbund för att skapa samsyn inom idrotten hur vi ska förhålla oss till coronaviruset. Varje idrottsförbund ser över sina rekommendationer till föreningarna och Ni kan ta del av SGF:S rekommendationer härlänk till annan webbplats.

Vi fortsätter med våra aktiviteter i vanlig ordning, tills dess att nya riskbedömningar görs. Våra träningsgrupper är dessutom ofta relativt små men vi måste ta hänsyn till målgruppen och göra riskbedömningar för varje enskild aktivitet. Risken finns dock att klubben utifrån nya direktiv eller sjukdom kan behöva ställa in träningar, aktiviteter och möten med kort varsel. Självklart har vi som förening full förståelse för om enskild medlem väljer att avstå från träning den närmaste perioden.

I dessa tider bär vi alla ett extra ansvar för vår egen hälsa men också för våra medmänniskors hälsa. NSGK ber all personal och medlemmar respektera följande:

• Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.

• Var noga med din hygien och tvätta händerna ofta.

Källa: krisinformation.se
Där du finner fler råd om förebyggande åtgärder.

Vår golfsäsong börjar snart och förberedelserna för banans öppnande pågår för fullt. I vår planering ingår också hur vi ska hantera virusets framfart på vår klubb, både nu och framledes.

Träningsverksamheten fortsätter tillsvidare som planerat men vi  undviker att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från SGF. En riskbedömning görs för varje enskild aktivitet och vi påminner återigen av vikten av att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Vi förbereder att öppna våra anläggningar som planerat, där vädret styr när det kan ske. 9-hålsslingan samt våra ranger är öppna som tidigare.

Restaurangen på Klinga är öppen för lunch och Bistron på Hylinge planerar att öppna den 6 april. Nu om någonsin är det viktigt att stötta våra krögare!

Håll dig fortsatt uppdaterad
I dessa tider vet vi att kommunikationsflödet kan vara påfrestande och svårmanövrerat. Riktlinjer och rekomendationerna kan ändras från dag till dag och vi har därför valt att se till att försöka ha uppdaterad information på vår egen hemsida: nsgk.se

Har ni frågor, kontakta kansliet på 011-15 82 40 eller info@nsgk.se

Vi hoppas att du känner dig trygg hos oss på NSGK i och med denna information och att du känner att vi värnar om våra medlemmar, personal, partners och entreprenörer.

Med vänliga hälsningar
Personal & Styrelse i NSGK