Nyheter

Information från seniorkommitén

Inbjudan till vårmöten

-Aktuell klubbinformation

-Säsongens program presenteras

-Enklare förtäring

20/3 kl 12:30 på Haga Bowling

24/4 kl 14:00 på Klinga Restaurang

Ingen föranmälan krävs, välkomna!

Lagledarmöte 28/2 kl 13:00 på Hylinge

Intresserade seriegolfspelare kommer senare att inbjudas till upptaktsmöte, se hemsidan

Vi har ändrat regeln för reseersättning för östgötaserien. Detta för att minska byråkratin för deltagare och klubben.