Nyheter

Höstmöte – Klinga seniorer

KLINGA SENIORER INBJUDER TILL HÖSTMÖTE 12 OKTOBER

Klinga seniorer oldboys och oldgirls inbjuder till möte i restaurangen kl 17.

Vi inleder med en måltid, därefter sedvanliga mötesförhandlingar,information från

klubbledningen, redovisning av säsongen som gått,val av seniorkommitte, arbetsgupper och prisutdelning

Obligatorisk anmälan på lista i klubbhuset eller per mail 011.69624@telia.com

Senast 20171010