Nyheter

Höstarbeten på våra banor!

Säsongen börjar närma sig slutet och det är dags att genomföra en del skötselåtgärder inför vinter och för att skapa goda förutsättningar för nästa säsong innan kylan kommer.

Hylinge
Nästa vecka (v 39) kommer vi påbörja hålpipning av greener på 19-27. Då vi är väderberoende och det är andra saker som ska göras också kommer vi inte stänga hela banan, utan 1 eller 2 hål i taget när hålpipning sker. Veckan efter är det dags för hål 1-18 men där blir det en annan maskin som heter Graden istället. Det är en vertikalskärare som samtidigt lägger ner sand och gräsfrön i spåren den skär. Målet med de här åtgärderna är att minska andelen organiskt material i växtbädden, framförallt i de översta centimetrarna vilket kommer att ge fastare och mer välmående greener. Stödsådd görs för att på sikt få större andel krypven som är en bättre gräsart än den vitgröe som dominerar nu. Reducerad greenfee (300kr) gäller när arbetet är påbörjat.

Klinga
På Klingabanan finns i år inte behovet av hålpipning eller vertikalskärning. Där kommer vi istället att djuplufta och dressa greenerna senare i oktober, efter NSGK Masters.

/Martin & Tobbe