Hole In One

Hole In One

Har du gjort en Hole In One? Anmäl den till Svenska Golfförbundets HIO-klubb: www.hioklubben.se

På nedanstående länkar ser du HIOs gjorda på Hylinge & Klinga och som är anmälda till NSGK.

HIO Klinga      HIO Hylinge