Hålvärdar

Hålvärdar

Vi tror att en av de viktigaste upplevelserna förutom bra service och fina greener är våra båda banors finish. Finish på banan är A och O och det måste prioriteras. Det kan till exempel innebära att man som hålvärd för ett speciellt hål är ansvarig för att hålla vägar och stigar fräscha, se till att området runt tee-skyltar är rent, att trimning av skogskanter och spelytor underhålls, att skogspartier rensas ut från onödig växtlighet så det blir lättare att hitta bollen, att hålla bunkerkanter snygga och kortklippta och så vidare.

Vi kanske inte har en bana för att arrangera ett stort mästerskap som Nordea Masters men vi kan sätta upp gemensamma mål om att hålla finishen lika hög som på en mästerskapsbana. Hålvärdar kommer få tillgång till verktyg och material för underhållet av sina hål och det kommer även finnas en skylt på varje hål där det står vem som är hålvärd på just de hålen.

Hålvärdar är officiellt ansvariga för sina hål 1-3, 4-6, 7-9 osv. och medlemmar kan höra av sig om man har önskemål eller förbättringsåtgärder på just de hålet. Ansvarig för hålvärdar på varje bana är Martin Arbman och Tobias Ekroth.

Riktlinjer:

Hålvärdar arbetar helst två och två eller tre och tre.

Minst 12 hålvärdar på båda banorna, helst 18 på varje bana.

Hålvärdar har tillgång till bra och ordentliga verktyg och utrustning på båda anläggningarna.

Hålvärdar ser till att man arbetar utan att vara i vägen. Det är viktigt att arbetet blir gjort men det är också viktigt att medlemmar och gäster kan spela. Hålvärdar får låna reflex-västar så att man syns på banan.

Hålvärdar har frihet under ansvar. Kommunikationen mellan hålvärdar och banchefer är väldigt viktig och närmast kontaktperson är Martin Arbman och Tobias Ekroth.

Ett schema kommer sitter uppe för verktyg och utrustning på varje bana, precis som i tvättstugan är det viktigt att respektera bokade tider och se till att all utrustning kommer på plats och hålls ren och att batterier till t.ex. trimmers är laddade inför nästa pass.

Vi kommer under våren och sommaren söka efter medlemmar som vill hjälpa till med att ta hand om våra fina banor, och om du känner dig manad så tveka inte att höra av dig till oss på info@nsgk.se.