Golfvärd

Golfvärd

Välkommen som golfvärd!

Tänk att på första tee bli bemött av en trevlig Golfvärd som hälsar välkommen och önskar lycka till med rundan. Den bästa starten man kan få helt enkelt.

Ett personligt bemötande och en bra service är prioriterat på Norrköping Söderköping Golfklubb, därför försöker vi att ha golfvärdar på plats under de helgdagar det ej är tävling på klubben.
En golfvärds uppgift är att mellan kl. 09.00-14.00 vara starter och samtidigt vara NSGKs ”charmabassadör”.

Du som blir uttagen skall känna att detta är ett hedersuppdrag och vi försöker ta ut dig som har ett gott omdöme, goda kunskaper om klubben och golfsporten i allmänhet. Den dagen du är golfvärd vill klubben som tack för din medverkan bjuda på lunch i vår restaurang.

Om du inte, av olika anledningar, kan utföra ditt uppdrag enligt schema skall du i första hand försöka byta med någon annan på schemat, om det inte går att lösa problemet får du kontakta kansliet.

 

 

Vad skall man då göra som starter/golfvärd? 

Hämta startlistan i receptionen.

En av golfvärdarna bör mellan kl 09.00-12.00 finnas vid 1:a tee, hälsa välkommen, informera om t.ex. tillfälliga arbeten på banan, påminna om snabbt spel, ”titta i backspegeln” går bakomvarande boll snabbare ”släpp igenom.”

På eftermiddagen och vid behov är det viktigt att vara på banan och agera så att speltempo hålls.

Hylinge: Informera om vad som gäller vid paus efterutslag på hål 10. Max 5min eller när bakomvarande boll lämnar 10:ans tee.

Klinga: Informera om vad som gäller vid paus efter nio hål. Max 5min eller när bakom varande boll lämnar 9:ans green.

Se till att det är rent och snyggt på och omkring klubbhusområdet. Plocka ihop bollhinkar på drivingrangen mm.

Tack för din medverkan, ni gör en mycket värdefull insats!