Nyheter

Golf som friskvård

Det är många som har ringt och mailat till oss angående Skatteverkets nya beslut i frågan om golf som avdragsgill friskvårdsförmån.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked och därmed sagt ja till att enklare form av golf ska vara berättigat till friskvårdsavdrag.

Men – och det finns viktiga men – i domen påpekas tydligt att den endast gäller träning på driving range samt spel på enklare banor som varken kräver hög kunskap eller medlemskap. Alltså golfspel på pay & play-bana och att träna golfslag på driving range, exempelvis med säsongskort som då kan betalas av arbetsgivaren med 4 000 kr per år som en skattefri friskvårdsförmån.

2018-01-17… nya besked. Det kan också komma att gälla spelavgiften, den delen av medlemsavgiften som avser spelmöjligheten. Hos oss är 595 kr medlemsavgift och resterande är sk spelavgift. Det kan även gälla lektioner och kurser. MER INFORMATION KOMMER!!

Det som sker nu är att Svenska Golfförbundet (SGF) kommer att inleda en dialog med Skatteverket kring vilka regler som kommer att gälla, från när de ska gälla med mera. Därefter kommer förbundet att ta fram tydliga direktiv för både golfklubbar och golfspelare kring vad som gäller.

Vi på Norrköping Söderköping GK är förstås väldigt glada för att Skatteverket har beslutat att titta närmare på golf som avdragsgill friskvårdsförmån, men inväntar beslut och direktiv från Svenska Golfförbundet hur vi som golfklubb ska agera.