Elitsektion

Elitsektion

TÄVLINGSSPELARE & REPRESENTATIONSLAGETS RIKTLINJER 2017

Tävling Juniorer & TP spelare

Spelare 15-21 år
Riktlinje: Har fyllt 15 år och deltar i NSGKs träningsgrupper. Har en inställning och målsättning att bli mycket duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att spela SERIESPEL och på de etablerade tourerna. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt hcp, men inställning, målmedvetenhet och utveckling är de viktigaste egenskaperna

Tävling: Som spelare ska du representera golfklubben på distriktstävlingar, Skandia Tour, JMI och lagtävlingar när du blir uttagen. Du ska delta i KM om den inte krockar med någon annan planerad tävling som är viktigare för din utveckling.

Tävlingsbidrag: Golfklubben stöttar spelare som satsar på sin golf. Detta gör vi främst genom att erbjuda en bra verksamhet där du får möjlighet att utvecklas som golfspelare. Att satsa på sin golf kostar också pengar och därför ges ett ekonomiskt stöd i form av bidrag till startavgifter och resekostnader i samband med tävling.

Spelare 22-23 år
Vid 22 års ålder, när spelare övergår från junior till senior står man vid ett vägskäl. Antingen väljer spelaren att fortsätta som amatör eller bli proffs. Väljer spelaren en proffskarriär med målsättning att etablera sig på de högsta tourerna erbjuds spelaren att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer dock klubbens övergripande riktlinjer som säger att alla medlemmar över 22 år betalar för sin egen golf, men för att skapa bra förutsättningar för spelaren ekonomiskt erbjuder vi en mjuk övergång och stöttar under en två-års period (22-23 år) med samma tävlingsbidrag som gäller för juniorer.

Proffs över 23 år
Klubben kan teckna affärsmässiga avtal med proffsspelare över 23 år om det finns förutsättningar och sker direkt med klubbledningen. Spelaren tillhör och spelar på Future Tour, Nordea Tour, Ecco Tour, Nordiska Ligan, Challenge Tour, Europa Tour och liknande Tourer i världen.

Tävlingsbidrag

För spelare som ingår i tävlingsgrupper kan bidrag för tävlingsspel (startavgifter & resekostnad) utgå efter överenskommelse med klubben. Maxbeloppet för detta är 5.000:-/år och betalas ut efter säsongens slut under förutsättning att budget för verksamheten inom junior/elit följts och uppnåtts samt att den enskilde spelare fullföljt sina åtagande mot klubben att

 • delta i KM
 • ha minst 80% närvaro på gruppträningar
 • meddela all frånvaro från gruppträningar till ansvarig tränare
 • göra en tävlingsplanering innan säsongen som lämnas till tränare
 • föra rondanalys på samtliga tävlingsronder
 • ALLTID uppföra dig som ett föredöme när du representerar klubben
 • ALDRIG fuska i några golfsammanhang
 • ställa upp och hjälpa till med aktiviteter på klubben (städdag, tävlingar, ledare etc.).

Bidragsbelopp

för tävlingar kan ges enligt följande (upp till max 5000:-)

 • Skandia Tour First, startavgift 100:- resa 100:- totalt 200:-
 • Skandia Tour Future, startavgift 200:- resa 200:- totalt 400:-
 • Skandia Tour Elite,  startavgift 400:- resa 400:- totalt 800:-
 • JMI startavgift + resa
 • Robert Karlsson open i Katrineholm startavgift och resa.
 • Future tour. Startavgift och resa.

Reseräkning ska fyllas i och inlämnas efter säsongen tillsammans med kvitton som styrker kostnaden (upp till max 5.000:-). Maxbelopp kan komma att sänkas om utrymme i verksamhetens budget saknas.