Nyheter

Årlig handicaprevision

Hej medlemmar i Norrköping Söderköping Golfklubb

Vid årsskiftet är det dags för den årliga handicaprevisionen (ÅHR). Eftersom det säkert kan föranleda en och annan fråga vill vi göra er lite insatta i detta.

1. Vad är ÅHR?
Handicaprevision är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och skall genomföras minst en gång per år av klubbens handicapkommitté. Som hjälp för detta arbete skapas varje höst en rapport i GIT baserad på minst åtta handicapronder, där systemet kan föreslå en justering av varje spelares handicap med ett eller två slag, upp eller ner. För flertalet spelare förslås ingen ändring. Fr o m förra året genomförs föreslagna höjningar med automatik medan eventuella sänkningar bedöms av handicapkommittén.

Revisionen genomförs första dagarna i januari 2018 (men grundar sig på hur rapporten såg ut 31 december).

Mer information om den Årliga Handicaprevisionen hittar du här www.golf.se/regler-och-handicap/handicap/arlig-handicaprevision/

2. Mejl till berörda medlemmar
Spelaren vars handicap justeras via den automatiska ÅHR brukar få ett mejl med information.

 

 1. Hur är det uträknat?
  Allt om vilken beräkningsmetod som används finns att läsa i bilaga E i EGA Handicapregler se sid 62–63. EGA Handicapregler finns tillgänglig på golf.se.

  4. Varför gör den automatiska ÅHR bara höjningar och inte sänkningar?
  Handicapreglerna bygger på att spelaren gör sitt bästa och registrerar så många ronder som möjligt, såväl bra som dåliga. Tyvärr är det fortfarande för många spelare som registrerar få ronder och bara sina bästa ronder. Systemet ser då bara dessa bra ronder och kanske kommer att föreslå sänkning.

  Därför kan automatiska ÅHR än så länge inte göra sänkningar, utan sänkningar måste klubbarna själva ta hand om. I dagsläget kan bara hemmaklubben få den riktiga bilden av spelarens allmänna spelstandard när det handlar om eventuell sänkning vid ÅHR.

 

 1. Sänkning av handicap
  I början av januari kommer handicapkommittén att gå igenom de personer som systemet vill skall sänkas. Vi gör bedömning efter hur man spelat under 2017 och efter beslut justerar vi handicap vid behov och detta kommer förhoppningsvis att vara klart i mitten av januari. Ändringen görs manuellt i GIT (”Enskild årsrevision”) och berörd spelare meddelas via mejl som vanligt vid handicapändring.

Vid frågor, kontakta Hcp-kommittén i Norrköping Söderköping GK

 

Torsten Johansson

Tel: 0705 612500

mail: torsten.johansson.sod@telia.com

 

Dennis Persson

Tel: 011-102353 / 0738 102353
mail: dennis@wnet.se

 

Niclas Westerdahl VD klubbchef

niclas@nsgk.se

011-158248