Nyheter

Ny domän, nytt namn och nya sidor

Efter höstmötets beslut om namnändring är arbetet i full gång med att sammanföra NGKs och SgGKs hemsidor, Facebooksidor etc. Under den närmaste tiden kan det se lite rörigt ut och vi hoppas på överseende med det.

Snart kommer en gemensam sida med adressen www sertraline 50 mg.nsgk.se att publiceras, våra e-postadresser med förnam@nsgk.se kommer tas i bruk och de båda Facebooksidorna slår ihop till en gemensam.