Klinga – Norrköping

Klinga – Norrköping

Golf, glädje och gemenskap

Banan var spelklar redan 1967. Hålen ligger fint inbäddade i eklandskapet där det redan på Vikingatiden utspelades viktiga kamper.
Spåren av dessa ser vi fortfarande bl.a. vid Brudberget bakom 6:ans tee. Fornborgen som ligger där var en gång skiljelinjen mellan Svear och Götar.

Runt banan finns gott om fornminnen och hällristningar. Offerbrunnen vid hål 17 användes förr av de som önskade fri lejd förbi rövarna i Kolmården på sin resa norrut. Idag går det lite lugnare till både på vår bana och i Kolmårdsskogarna.
Men som gäst hos oss har du möjlighet till många fina upplevelser och minnen både på och utanför banan.
Golfbanan har under de senaste åren genomgått flera förbättringar och håller en hög klass som tilltalar både motionärer som tävlande.

Viasat Golf på Klinga

Scorekort

Slope

Lokala bestämmelser

1. Banpersonal som arbetar på banan har företräde.

2. Bunkerkrattor ska ligga i bunkern på en plats, där de minst sannolikt påverkar spelet.

3. Bagvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och greenbunker.

4. Greenlagare skall alltid medföras vid spel på banan och vid behov användas.

5. Det är förbjudet att slå ut på hål 10 förrän framförvarande ringt i klockan. Spelare skall dock vara beredd att slå ut då framförvarande ringer i klockan.

6. Det är förbjudet att börja rond på hål 10 om spelare slagit ut på hål 9.

7. Klädsel ska vara hel, ren och välvårdad. Spel med bar överkropp är inte tillåtet.

8. Barnvagnar är inte tillåtna på banan.

9. Boll som medför röd flagga spelar matchspel och bör beredas tillfälle att passera så snart som möjlighet ges. Matchspel äger dock ej företräde vad gäller tidsbokning/skriven bollränna.

10. Boll som medför grön flagga spelar Faddergolf. Övriga spelare ombedes visa tålamod och visa hänsyn.

11. Hundar får medföras på banan men inte på green, hunden ska vara i koppel och får inte vara störande.

Lokala regler - Klinga (uppdaterade 20170523)

Följande lokala regler gäller för allt spel på Norrköping Söderköping GK – Klinga om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås på anslagstavlorna vid klubbhuset.

Följande markeringar gäller på banan

Banmarkering Innebörd               Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2016”)

Vit                    Out of bounds                         27

Gul                   Vattenhinder                           26

Röd                  Sidovattenhinder                    26

Blå                   Mark Under Arbete (MUA)   25

Blå-vit               MUA – spel förbjudet        Bilaga 1-A (2a)

 

Out of bounds (Regel 27)
Out of Bounds definieras av vitmålade pinnar.
På hål 2, 5, 6, 14-16 definieras Out of Bounds av vitmålade stängselstolpar (viltstängsel).

Anmärkning: Lättnad för elstängslet ovan ges för boll som ligger inom två klubblängder från stängslet och spelaren får då utan plikt droppa bollen i den zon , som befinner sig ytterligare en klubblängd från stängslet , dock ej närmare hål.

Elstängslet är ej spänningssatt under dagtid.

 

Vattenhinder (Regel 26)
Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret. 

Onormala markförhållanden (MUA) (Regel 25-1)

  1. a. Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
  2. b. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten är mark under arbete.
  3. c. Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.
  4. d. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

  1. a. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.
  2. b. Pinnar som markerar vattenhinder eller sidovattenhinder är flyttbara hindrande föremål.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  • a. Plattor nedtryckta i marken eller liknande föremål som markerar vattenhinder eller sidovattenhinder är oflyttbara hindrande föremål.
  • b. Avståndsmarkeringspinnar eller liknande är oflyttbara hindrande föremål.

 

Skydd av unga träd (Regel 24-2)
Skydd av unga träd identifierade med stödpinne. Om ett sådant träd eller dess stödpinne påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål).

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

 

Boll på green oavsiktligt rubbas (Regel 18-2, 18-3 och 20-1 )
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Lokala regler fastställda 2017-05-23 av Simon Ahlberg, Förbundsdomare