Nyheter

Andra medlemsenkäten på väg…

Delta i klubbens utvecklingsresa mot framtiden, och svara på klubbens medlemsundersökning som skickas ut via Players 1st, (Svenska Golfförbundets samarbetspartner för medlemsundersökningar). Medlemsundersökningen kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda. Första medlemsundersökningen skickades ut den 31.e maj. Den andra undersökningen skickas ut 28 juli. Sista undersökningen sker i mitten av september. I medlemsundersökningen ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, klubbledning med mera.  Medlemsundersökningen är en viktig del i klubbens verksamhet för att skapa ett långsiktigt utvecklings-och förbättringsarbetet på klubben från ”antagande till fakta”!

Besöker du oss som gäst så kommer du även då få möjlighet att framföra dina åsikter om oss och våra anläggningar via formulär som vi skickar ut via e-post efter att du varit hos oss och spelat
 
Varmt välkomna att delta i klubbens utvecklingsresa och tack på förhand för hjälpen.