Nyheter

Kurs i regelkunskap – sista chansen för den här våren!

Medlemmar i Norrköping Söderköping Golfklubb, ni är välkomna till en kostnadsfri uppfräshningskurs i golfreglerna för 2017, med repetition av regelkunskaperna, information om vad som är nytt och belysning av olika situationer under spelet.

Datum: Tre Torsdagar med nytt innehåll vid varje tillfälle, 16/2, 23/2 0ch 2/3  kl. 09:00 till 11:30 med avbrott för kaffe

Plats: Racketstadion , konferensrummet,

Ingen föranmälan behövs , välkomna!

Kursledare: Distriktsdomare, Macke Daoud

HCP-revision genomförd

Hej medlemmar i Norrköping Söderköping Golfklubb
Nu har vi slutfört den årliga handicaprevisionen (ÅHR). Till de medlemmar vars hcp justerats har ett mail skickats ut. Har du synpunkter på revisionen eller tycker att även ditt hcp borde ha ändrats, kontakta HCP-kommittén i klubben (se kontaktuppgifter nedan)

Mer information om den årliga handicaprevisionen (ÅHR) här nedan:

1. Vad är ÅHR?
Handicaprevision är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och skall genomföras minst en gång per år av klubbens handicapkommitté. Som hjälp för detta arbete skapas varje höst en rapport i GIT baserad på minst åtta handicapronder, där systemet kan föreslå en justering av varje spelares handicap med ett eller två slag, upp eller ner. För flertalet spelare förslås ingen ändring. Fr o m i år genomförs föreslagna höjningar med automatik medan eventuella sänkningar bedöms av handicapkommittén.

2. Mejl till berörda medlemmar
Spelaren vars handicap justeras via den automatiska ÅHR får ett mejl med information. Så här kan ett mejl se ut:

hcp-revision_ex

 

3. Hur är det uträknat?
Allt om vilken beräkningsmetod som används finns att läsa i bilaga E i EGA Handicapregler se sid 62–63. EGA Handicapregler finns tillgänglig på golf.se.

4. Varför gör den automatiska ÅHR bara höjningar och inte sänkningar?
Handicapreglerna bygger på att spelaren gör sitt bästa och registrerar så många ronder som möjligt, såväl bra som dåliga. Tyvärr är det fortfarande för många spelare som registrerar få ronder och bara sina bästa ronder. Systemet ser då bara dessa bra ronder och kanske kommer att föreslå sänkning.

Därför kan automatiska ÅHR än så länge inte göra sänkningar, utan sänkningar måste klubbarna själva ta hand om. I dagsläget kan bara hemmaklubben få den riktiga bilden av spelarens allmänna spelstandard när det handlar om eventuell sänkning vid ÅHR.

5. Sänkning av handicap
I början av januari kommer handicapkommittén att gå igenom de personer som systemet vill skall sänkas. Vi gör bedömning efter hur man spelat under 2016 och efter beslut justerar vi handicap vid behov och detta kommer förhoppningsvis att vara klart i mitten av januari. Ändringen görs manuellt i GIT (”Enskild årsrevision”) och berörd spelare meddelas via mejl som vanligt vid handicapändring.

Vid frågor, kontakta Hcp-kommittén i Norrköping Söderköping GK

Dennis Persson
Tel: 011-102353 / 0738 102353
mail: dennis@wnet.se

Torsten Johansson
Tel: 0705 612500
mail: torsten.johansson.sod@telia.com

Morgan Allard
Tel: 011-158242
mail: morgan@nsgk.se